MITA kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus dalyvauti mokymuose „Kaip parengti sėkmingą „HORIZONTAS 2020“ paraišką“

Pradžia

2019-04-11 09:00

Pabaiga

2019-04-23 16:30

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra įgyvendindama projektą „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)“, projekto numeris 09.3.3-ESFA-V-711-01-005, kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus iš mokslo sektoriaus dalyvauti praktiniuose mokymuose, kurie skirti praktiniams įgūdžiams tobulinti rengiant „HORIZONTAS 2020“ programos paraiškas. 

Mokymų dalyviai bus suskirstyti į 3 mokymų grupės po 15 dalyvių. 

Mokymų tikslas – kartu su lektoriais parengti kokybišką „Horizontas 2020“ paraišką.

Mokymų trukmė – 3 dienos.

Tinkami dalyviai – tyrėjai ir mokslininkai iš valstybinių mokslo ir studijų institucijų.

  1. Tyrėjas - aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams.
  2. Mokslininkas - tyrėjas, turintis mokslo laipsnį.

SVARBU!!! - mokymuose galės dalyvauti tik iš anksto užsiregistravę dalyviai. Taip pat prašome registruotis tik tiems dalyviams, kurie tikrai galės dalyvauti visame 3 dienų mokymų cikle.

Mokymai nemokami. Užsiregistravusius dalyvius informuosime balandžio 8 d. apie galimybes dalyvauti mokymuose.

Kontaktinis asmuo detalesnei informacijai:

Paulius Petrauskas
TYKU 2 projekto vadovas
el. p. paulius.petrauskas@mita.lt
tel. 8 604 78805.