Lietuvos „Smart Food“ klasteris laimėjo jau antrąjį COSME programos kvietimą

Data

2020 03 13

Įvertinimas
0
Klasteriai _1000_f.jpg

Europos klasterių bendradarbiavimo platformai (ECCP) ir Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomajai įstaigai (EASME) Briuselyje pristatytas naujas COSME programos projektas – „Safe Smart Food“. Projektu siekiama skatinti tarptautinį klasterių bendradarbiavimą, klasterių valdymo gebėjimų lavinimą ir teikiamų paslaugų kokybę, maksimaliai pagerinančių veiklų vykdymą, palankios ekosistemos žemės ūkio ir maisto sektoriui kūrimą.

Pagrindiniai projekto teikiamos naudos gavėjai yra į klasterius susibūrusios smulkaus ir vidutinio verslo įmonės – būtent jų veiklos plėtrai ir konkurencingumui ši iniciatyva skirs didžiausią dėmesį. Numatyti mainai tarp daugiau nei 50 skirtingų Austrijos, Ispanijos (Katalonijos regiono), Lietuvos bei Latvijos  klasterių narių. Projektą įgyvendins konsoriumas, kurį sudaro Packaging bei Foodservis klasteriai (Katalonijos regionas, Ispanija), Business Upper Austria, Food Products Quality (Latvija) bei SMART FOOD klasteris (Lietuva).

Anot vieno iš konsorciumo partnerių SMART FOOD klasterio koordinatoriaus, Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos (LitMEA) direktoriaus Giedriaus Bagušinsko,  šis pirmasis ir kol kas vienintelis maisto sektoriaus projektas šio tipo COSME kvietime – unikali galimybė keistis gerąja klasterio darbo organizavimo praktika. „Darbas su pažangiųjų šalių klasteriais atveria galimybės mokytis, perimti gerąją užsienio šalių praktiką. Projekte numatyta skatinti bendradarbiavimą tarp mažų ir vidutinių įmonių, keitimąsi patirtimi maisto ir pakuočių inovacijų srityse, bendrų projektų tarp įmonių paiešką. Siekdami glaudesnio bendradarbiavimo atidžiai analizuosime partnerinių klasterių narių – įmonių bei mokslo organizacijų – galimybes ir poreikius, pristatysime Lietuvos SMART FOOD klasterio narių galimybes. Suradus bendrus interesus, bus organizuojami B2B susitikimai ir bendradarbiavimo vizitai“, – teigia G. Bogušinskas.

Bendras „Safe Smart Food“ projekto  biudžetas – 456 623 EUR, projekto trukmė – 20 mėnesių. Per juos bus ieškoma sprendimų, kaip garantuoti ne tik sveiką ir kokybišką maistą, bet ir tvarias ekologiškas pakuotes bei optimizuoti sprendimams reikalingus išteklius valstybiniu ir Europos lygiu.

Nuotraukoje: Packaging bei Foodservis klasterių (Katalonijos regionas, Ispanija), Business Upper Austria, Food Products Quality (Latvija) bei SMART FOOD klasterio (Lietuva) atstovai.

LITMEA ir SMART FOOD klasteris taip pat dalyvauja ir projekte „InoLink“. Tai ES priemonės „Inogeb LT“ projektas, kurį MITA vykdo kartu su Lietuvos inovacijų centru. Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą. Projektas ir jo veiklos yra finansuojami Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.