MITA kartu su partneriais iš Baltijos jūros regiono stiprina Sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimą

Data

2018 04 13

Įvertinimas
0
Smart-up_700x900_new.jpg

Praeitą savaitę Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) pasirašė partnerystės sutartį su Suomijos Aalto universitetu dėl Interreg Baltijos jūros regiono programos projekto „Sumanios specializacijos įgyvendinimo stiprinimas Baltijos jūros regione kuriant inovacijų centrus“ (projekto santrumpa – Smart-up BSR).

„Bendradarbiavimas ir patirties pasidalijimas su Baltijos jūros regiono valstybės aktualus Lietuvai. Turime ieškoti geriausių būdų, kaip efektyviai įgyvendinti Sumanios specializacijos strategiją. Lietuvos mokslui ir inovacijomis skiriamų investicijų specializacija į šešias sritis gali duoti puikių rezultatų ateityje, jei orientuosimės į inovatyvių produktų kūrimą, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą ir vykdomų projektų kokybę“, – sako MITA direktorius Kęstutis Šetkus.

Smart-up BSR projektas įgyvendinamas kartu su kitais 12 partnerių ir daugiau kaip 20 asocijuotų partnerių iš Baltijos jūros regiono šalių, įskaitant akademines, savivaldybių, regionų plėtros ir kitas organizacijas.

Įgyvendinamo projekto tikslas yra padėti Baltijos jūros regiono šalims spręsti problemas, su kuriomis jos susiduria įgyvendinant regioninę mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką, dalinantis ES sumaniosios specializacijos ekspertų (Regionų komiteto, EK Jungtinio tyrimų centro) gerąja praktika ir bendrai kuriant sumanios specializacijos įgyvendinimo koncepcijas. Tikimasi, jog projekto, kuris yra orientuotas į 4 temines sritis (sveikas senėjimas, išmanus miestas, klimato kaita bei žiedinė ekonomika), rezultatai leis partneriams ir kitiems Baltijos jūros regione efektyviai realizuoti savo politiką, pašalinti kliūtis ir panaudoti kolektyvines žinias bei patirtį, siekiant veiksmingo regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo.

Pagrindiniai Smart-up BSR rezultatai, kurių siekiama organizuojant ir dalyvaujant specializuotuose partnerių renginiuose – inovacijų stovyklose, bus sumanios specializacijos strategijų ir planų atnaujinimas, pagerintas sumanios specializacijos suinteresuotųjų šalių įsitraukimas bei sumanios specializacijos realizavimo efektyvumas ir sklaida partnerių regionuose.

Pirmoji pilnos apimties inovacijų stovykla įvyko kovo mėnesį Aarhus mieste Danijoje, kurios metu įvyko Jungtinio tyrimų centro (JRC) vedama darbinė sesija sumanios specializacijos strategijų plėtojimo regionuose praktikos pasidalinimui. Sesijos metu buvo pristatyta Lietuvos entrepreneriškos paieškos proceso (EDP) geroji praktika, iškelti probleminiai klausimai ir ieškota jiems sprendimų. Renginio metu pagal inovacijų stovyklos metodologiją sumanios specializacijos kontekste taip pat buvo ieškoma inovatyvių sprendimų suinteresuotų šalių įsitraukimo, tarpregioninio bendradarbiavimo, entrepreneriškos paieškos proceso ir kitomis temomis. Kitas projekto renginys – mini inovacijų stovykla – bus organizuojamas 2018 m. birželio mėnesį Lietuvoje.

Plačiau