Paskelbtas Registrų centro ikiprekybinis pirkimas: siūlykite naują 3D duomenų saugojimo ir valdymo technologiją

Data

2018 07 31

Įvertinimas
1
ikiprekybinis 2 naujiena.jpg

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), verslą ir kitas suinteresuotas organizacijas kviečia dalyvauti Registrų centro paskelbtame ikiprekybinių pirkimų konkurse.
Šio ikiprekybinio pirkimo tikslas įsigyti erdvinių trimačių (3D) duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologijos bandomosios versijos sukūrimo paslaugas.
Konkursą sudaro trys etapai. Pirmo etapo pabaigoje visi dalyviai pateikia parengtas technologijos koncepcijas.  Antrajame –  technologijos prototipo pagrindu sukuriamas bandomasis produktas –  apibrėžtos teritorijos integruoti 3D bandomieji duomenys bei parengta metodika jų parengimui, saugojimui ir valdymui. Šio etapo metu bus atlikta pilna sukurtos sistemos patikra.
Paskutiniame, trečiajame etape sukurti bandomieji produktai  (apibrėžtos teritorijos integruoti 3D duomenys) bus publikuojami internete, naudojant Registrų centro Regionų geoinformacinės aplinkos elektroninę paslaugą (REGIA) bei pristatomi potencialiems vartotojams.
Registrų centras sukurtą technologiją naudos Nekilnojamojo turto registre ir kituose  registruose bei informacinėse sistemose saugomų erdvinių duomenų integravimui, trimačių modelių sukūrimui visai Lietuvos teritorijai ir publikavimui, bei paslaugų teikimui.
Šio ikiprekybinio pirkimo biudžetas – 840 tūkst. eurų.
Pirmajam etapui  koncepcijas galite teikti Registrų centrui el. paštu info@registrucentras.lt. iki 2018 m. spalio 15 d. 9 val. 00 min. Pasibaigus terminui pavėlavusių pareiškėjų pasiūlymai nebebus priimami.

Pirkimo sąlygas rasite čia: mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-priemones/ikiprekybiniai-pirkimai/paskelbti-pirkimai/erdviniu-trimaciu-3d-duomenu-butinu-ukio-pletros-projektu-efektyviam-igyvendinimui-parengimo-saugojimo-ir-valdymo-technologijos-bandomosios-versijos-sukurimas

Iškilus klausimams kviečiame konsultuotis su MITA ikiprekybinių pirkimų specialistais, kurių konsultacijos apima:

  • Informacijos suteikimą apie ikiprekybinių pirkimų procesą, principus, dalyvavimo sąlygas, kurios dėl teisinio reglamentavimo skiriasi nuo įprastos verslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo formos – viešojo pirkimo;
  • Reikalingų dokumentų ikiprekybiniams pirkimams parengimą;
  • Partnerių paiešką.

Registruotis konsultacijoms galite čia: http://mita.lrv.lt/lt/Forms/registruotis-konsultacijai