Europos inovacijų agentūrų asociacijos (TAFTIE) ekspertų suvažiavimas Vilniuje.

Pradžia

2018-02-28

Pabaiga

2018-03-01

Data: 2018 m. vasario 28-kovo 1 d.
Vieta: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), A.Goštauto g. 12-219, 2 aukštas, 1 salė.

Vasario 28 d. – kovo 1 d. Vilniuje renkasi Europos valstybių inovacijų ekspertai į vieną didžiausių tarptautinių suvažiavimų. Šiemet Lietuva pradeda pirmininkavimo Europos inovacijų agentūrų asociacijai (TAFTIE) etapą pakviesdama šios organizacijos narius į  pirmąjį renginį, kuris vyks Vilniuje, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (MITA).

Tai pirmasis  iš penkių šiai metais vyksiančių Lietuvos pirmininkavimo TAFTIE asociacijai renginių, kurio tema  –  verslumas („antreprenerystė“) ir mokslinių tyrimų komercinimas (angl. k. "Creating ecosystems for innovative high – technology entrepreneurship: pathway to successful R&D outputs commercialization"). Daugiau kaip iš 20 skirtingų Europos valstybių, o taip pat JAV, Japonijos, Turkijos susirinkę didžiausių Europos inovacijų agentūrų specialistai ir vadovai diskutuos apie verslumo ir antreprenerystės vaidmenį inovacijų kontekste. Pranešimus šiame suvažiavime skaito didelę patirtį turintys inovacijų ekspertai, konsultantai ir kūrėjai iš Izraelio, Švedijos, Prancūzijos, Lenkijos, Olandijos, JAV.

Vasario 28 d. programa

Kovo 1 d. programa