Europos kosmoso agentūros instruktažas - seminaras

Pradžia

2018-10-04 09:00

Pabaiga

18:00

Vieta: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Gedimino pr. 38, Vilnius, 213 salė

Kviečiame dalyvauti EKA ketvirtojo kvietimo teikti paraiškas Europos bendradarbiaujančios valstybės (European Cooperating State -ECS) plano (Plan of European Cooperating State –PECS) vykdymui kvietimo sąlygų pristatymo instruktaže-seminare, kuris vyks 2018 m. spalio 4 d. Ūkio ministerijos (Gedimino per. 38) 213 salėje, nuo 9 val. (renginys anglų kalba)

Preliminari suma, skirta IV - ojo PECS kvietimo projektų vykdymui, numatoma 2 mln. eurų. Kvietimo finansavimo kryptys: EKA misijų aparatinė įranga; moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra; veiklos, produktai ir paslaugos, naudojančios kosmoso infrastruktūrą; parengiamosios studijos; informavimo ir ugdymo veiklos. Galimi pareiškėjai: įmonės arba įmonių bei mokslo ir studijų institucijų konsorciumai.   

Oficialus viešas IV-jo PECS kvietimo paskelbimas numatomas 2018 m. spalio 10 d. Planuojama, kad paraiškos bus priimamos iki 2018 m. gruodžio 3 d.

Instruktažo-seminaro darbotvarkė

08:30 Registration of participants
09:00 Briefing Introduction by Delegation Representative
09:15 PECS introduction and past results
09:30 The Basics of ESA Procurement, a general presentation
09:45 Objectives of the New Call for Proposals
10:00 How to prepare a successful proposal. Hints and Tips. TECHNICAL PART 
11:15 BREAK
11:30 How to prepare a successful proposal. Hints and Tips. MANAGEMENT AND COST PART
12:30 Question and Answers
13:00  LUNCH BREAK
14:00 Start of the One to One Meetings (20 minutes per company maximum)
18:00 End of the meetings

Norėdami užsiregistruoti į individualų pokalbį su EKA ekspertais, adresu egle.elena.sataite@mita.lt siųskite preliminarią informaciją šiam pokalbiui. Preliminarioje informacijoje anglų kalba būtina nurodyti:

  • juridinio subjekto (įmonės, universiteto, instituto ar pan.) pavadinimą
  • dalyvių asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį
  • interesų sritį, t. y. potencialaus projekto sritį, pvz.: Žemės stebėjimas (sintetinės apertūros radarų duomenų analizė), baterijos, FPGA (loginių elementų matricos, programuojamos eksploatacijos sąlygomis), gyvybės mokslai (zonduojančios raketos), jutikliai, ryšio sistemos ir pan.,

Seminare EKA ekspertai detaliau supažindins su EKA kvietimų organizavimo tvarka, kuri aprašyta IV-jo kvietimo tekste, atsakys į klausimus ir surengs individualius pokalbius su užsiregistravusiais potencialiais pareiškėjais.

Registracija į individualų pokalbį vykdoma iki 2018 m. spalio 1 d. 

Kontaktinis asmuo: Eglė Elena Šataitė, NCP Kosmosas, Tel. +370 5 2644705