Kviečiame mokslininkus ir kitus tyrėjus bei mokslo vadybininkus dalyvauti TARPTAUTINIŲ MTEPI PARAIŠKŲ RENGIMO IR MTEPI PROJEKTŲ VALDYMO mokymuose

Pradžia

2018-03-21 08:30

Pabaiga

2018-03-29 17:30

Data: žr. mokymų grafiką.
Vieta: Karolina Park Hotel, Sausio 13-osios g. 2, Vilnius
Mokymų programos trukmė: 64 val., iš kurių 19,2 val. teorinės, 44,8 val. praktinės, mokymų ciklas trunka 8 dienas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra įgyvendindama projektą „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)“, projekto numeris 09.3.3-ESFA-V-711-01-005, kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus bei mokslo vadybininkus iš valstybinių mokslo ir studijų institucijų dalyvauti mokymuose skirtuose formuoti praktinius įgūdžius ir stiprinti gebėjimus rengiant tarptautines MTEPI paraiškas bei susipažinti su MTEPI projektų koordinavimo ir valdymo principais.

Šiame mokymų cikle bus renkamos 3 dalyvių grupės po 15 žmonių. Mokymus baigę dalyviai gebės parengti tarptautinę MTEPI paraišką pagal  atitinkamų programų taisykles, gerai išmanys projektų valdymo ir koordinavimo principus, taip pat turės žinių apie projektų valdymą (projekto planavimą, stebėseną, kontrolę, savalaikį projekto tikslų pasiekimą, biudžeto ir atlikimo kokybės valdymą, projekto rezultatų vertinimą, apsaugą ir sklaidą). Dalyviai baigę mokymus taip pat turės pakankamų teorinių ir praktinių žinių laikytis PMP arba PRINCE 2 sertifikacijos egzaminui. 5-10 geriausių dalyvių bus sudarytos sąlygos laikyti PRINCE 2 sertifikacijos egzaminus, t.y. bus apmokėtos egzamino laikymo išlaidos.

SVARBU !!! - mokymuose galės dalyvauti tik iš anksto užsiregistravę dalyviai. Taip pat prašome, registruotis tik tiems dalyviams, kurie tikrai galės dalyvauti visame 8 dienų mokymų cikle.

Registruotis į mokymus galima iki 2018 m. kovo 20 d., 12.00 val.

Mokymų programa

Grupė Mokymų pradžia Mokymų pabaiga
I grupė (registracija baigta) 2018-03-28 2018-05-03
II grupė (registracija baigta) 2018-03-29 2018-05-04
III grupė (registracija baigta) 2018-03-21 2018-04-13

Kontaktai pasiteirauti

Paulius Petrauskas, TYKU II projekto vadovas, tel. 8 52 127 439, el. p. paulius.petrauskas@mita.lt