Mokymai „Projektų vadybos metodo taikymas H2020 MVĮ priemonės paraiškoje“

Pradžia

2018-10-09 09:00

Pabaiga

16:00

Vieta: MITA, A. Goštauto g. 12, II aukštas, 1 salė, LT-01108, Vilnius

Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Horizontas 2020“ Mažų ir vidutinių įmonių priemonė (toliau – H2020 MVĮ priemonė) skirta inovatyvioms įmonėms norinčioms padidinti savo augimo potencialą.

Pagal H2020 MVĮ priemonę 1 etape siūlomos vienkartinės išmokos (50 000 Eur) galimybių studijoms, 2 etape – subsidijos (500 000 – 2 500 000 Eur) inovacijų projektams (demonstravimas, prototipo kūrimas, tikrinimas, taikymas, plėtra ir t.t.). 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra siekdama skatinti Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą H2020 MVĮ priemonėje, organizuoja mokymus, kurių tikslas - gilinti MVĮ atstovų gebėjimus parengti paraiškos dalies „Įgyvendinamumas“ (angl. Implementation) aprašymą.

Tikslinė mokymų grupė – MVĮ verslo plėtros vadovai ir darbuotojai, rengiantys paraiškas pagal H2020 MVĮ priemonės reikalavimus.

Renginio programa

9.00 – 12.15

Teorinis seminaras „Projektų vadybos metodas“ ir kava

 • Projekto tikslas ir uždaviniai;
 • Inovacijų kūrimo projekto valdymas, projekto darbų paketai, veiklų eiliškumas, žmogiškųjų išteklių valdymas, laiko planavimas, kaštų struktūra, rizikos valdymas;
 • Gairių (riboženklių) planas;
 • Suinteresuotosios šalys ir jų reikšmė, bendradarbiavimo būdai.

12.15 – 12.45

Pertrauka

12.45 – 16.00

Praktinis seminaras „Projektų vadybos įrankiai“ ir kava

 • Gantt‘o diagramos paruošimas;
 • Darbo plano sudarymas;
 • Gairių (riboženklių) plano sudarymas;
 • Rizikos valdymo plano parengimas.

Pranešimas

Dalyviai

 • Aconitum, UAB
 • AG Baltic Group, UAB
 • Biomica, MB
 • Biounitech, UAB
 • De Futuro, UAB
 • Femtika, UAB
 • GJ Magma, UAB
 • KTD Group, UAB
 • Life Energy LTD
 • Litpersona, UAB
 • Metis Baltic, UAB
 • RVS konsultacijos, UAB
 • Saltas, MB
 • Saulės vėjo aruodai, UAB
 • UNERA Luxembourg S.A.
 • Visuomenės pažangos institutas, asociacija
 • VITP ir "Evana Technologies

Mokymus veda:

 • Lektorius ANDRIUS PLEČKAITIS ekspertuoja Europos Komisijos tyrimų ir inovacijų programų paraiškas įvairiose temose nuo 2012 m. ANDRIUS yra sukaupęs patirtį technologijų verslo augime ir pardavime, pastaruoju metu prisideda prie inovacijų ekosistemos vystymo, verslumo ir inovacijų skatinimo politikos, ekspertinio vertinimo procesų tobulinimo. Teikia konsultacijas įmonėms rengiant naujų produktų kūrimo projektus, padeda vystyti bendras verslo ir mokslo iniciatyvas, fasilituoja tarpdisciplinines produktų idėjų vystymo komandas. Yra dirbęs taikomųjų tyrimų institute, savo versle, „Alnos“ grupėje, asociacijoje „INFOBALT“, Europos Komisijos atvirų inovacijų darbo grupėje, MITA ir CPVA ekspertu. Konsultuoja įmones ir veda renginius bei mokymus H2020 ir MVĮ priemonės, ikiprekybinių pirkimų paraiškų rengimo temomis. https://www.linkedin.com/in/apleckaitis/
 • Dr. EDITA BAGDONAITĖ – biomedicinos mokslų daktarė, nuo 2011 m. dirba MITA, šiuo metu yra H2020 MVĮ priemonės atstovė (angl. National Contact Point, NCP). EDITA turi inovacijų valdymo patirtį bei nemokamai atlieka H2020 rengiamos paraiškos pirminio ir galutinio variantų patikrinimą (angl. pre-reading), teikia patarimus kaip tobulinti paraišką. EDITA yra motyvuota, žingeidi ir komunikabili. @Edita_MITA; https://www.linkedin.com/in/edita-bagdonaite-9aaba4107/

Kontaktai

Dr. Edita Bagdonaitė, tel. +370 5 2644700, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt