Konkursas „Inovacijų atranka“ GMI pasiekimų stendui

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), įgyvendindama projektą „Gyvybės mokslų industrijos plėtros skatinimas“, kuria stendą Lietuvos gyvybės mokslų industrijos inovacijų, technologijų ir sprendimų pristatymui bei kviečia dalyvauti „Inovacijų atrankos“ konkurse!

Apie GMI pasiekimų stendą

GMI pasiekimų stendas kuriamas siekiant:

 • pristatyti Lietuvos gyvybės mokslų sektoriaus potencialą nacionalinei ir tarptautinei sektoriaus bendruomenei;
 • populiarinti Lietuvos gyvybės mokslų industrijoje sukurtas inovacijas, mokslo pasiekimus;
 • pristatyti Lietuvos potencialą sektoriaus bendruomenei bei formuoti Lietuvos kaip Baltijos jūros regiono GMI srities lyderės įvaizdį.

Stendą 2020 m. liepos – 2021 m. gruodžio mėn. planuojama eksponuoti Lietuvos miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) mokslo ir verslo bendradarbiavimu suinteresuotai visuomenės daliai įvairiose atvirose erdvėse, renginių ir parodų metu. 

Konkurso dalyviai

Savo inovacijas konkursui gali teikti juridiniai asmenys, vykdantys veiklą GMI srityje, bei mokslo ir studijų institucijos, sukūrusios ar prisidėjusios sukuriant inovacijas ar turinčios sukurtus prototipus, esančius ne žemesniame nei 9 eksperimentinės plėtros etape

Paraiškų pateikimas

Teikiamos inovacijos/ technologijos/ sprendimai turi atitikti Lietuvos sumanios specializacijos Sveikatos technologijos ir biotechnologijos kryptį.

Konkursui teikiamų inovacijų/ technologijų/ sprendimų sritys:

 • medicinos inžinerija;
 • farmacija ir raudonoji biotechnologija;
 • sveikatos informatika ir bioinformatika;
 • ikiklininkiniai ir klinikiniai tyrimai.

Dalyvius iki 2020 m. balandžio 6 d. kviečiame užpildyti anketą.

Vertinimas ir atranka

Paraiškų atranką bei vertinimą vykdo MITA ekspertai.

Paraiškoms taikomi kriterijai:

 • inovatyvumas Lietuvos ir/ar tarptautinės rinkos mastu;
 • turimi tarptautiniai ir nacionaliniai apdovanojimai, įvertinimai;
 • unikalumas ir sprendimo naujumas;
 • reprezentacinis potencialas;
 • vertė GMI sektoriui.

7 geriausiai kriterijus atitinkančios paraiškos 2020 m. balandžio 15 d. bus paskelbtos Agentūros internetinėje svetainėje, o su atrinktų inovacijų pateikėjais bus susisiekta el. paštu.

Projektas „Gyvybės mokslų industrijos plėtros skatinimas“ yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektą koordinuoja MITA. Projekto tikslas – gyvybės mokslų industrijos populiarinimas, skatinimas, naujų įmonių kūrimasis, žinių perdavimas, komercializavimas, technologijų pažanga ir inovacijos.

PROJEKTO „GYVYBĖS MOKSLŲ INDUSTRIJOS PLĖTROS SKATINIMAS“ KONKURSO INOVACIJŲ ATRANKOS PARODOS STENDUI NUOTATAI.

Papildoma informacija apie konkursą:

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Dovilė Varasimavičienė
Mob. +370 647 12501
El. paštas. dovile.varasimaviciene@mita.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-20