Kviečiame dalyvauti renginyje "ICT 2018: Imagine Digital - Connect Europe" Vienoje

Galioja iki

2018-12-03

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia mokslo vadybininkus, mokslininkus ar tyrėjus iš mokslo sektoriaus aktyviai dalyvauti 2018 m. gruodžio 4 – 6 dienomis Austrijoje, Vienoje bendrame Europos Komisijos ir Austrijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginyje: ICT 2018: Imagine Digital - Connect Europe. Vieno iš didžiausių mokslinių tyrimų ir inovacijų renginio metu Europos Komisija pristatys pagrindinius prioritetus visuomenės ir pramonės skaitmeninės transformacijos srityje.

Renginio dienomis vyks konferencija, naujausių skaitmeninių technologijų paroda, startuolių forumas, "Face2Face" trumpų susitikimų renginys. "Horizontas 2020" finansavimo priemonės informacinių sesijų metu bus pristatytos 2019 m. Informacinių ir ryšių technologijų srities kvietimų temos, atsakyta į dalyvių klausimus, kaip geriau parengti paraiškas "Horizontas 2020" finansavimui gauti. Planuojantiems rengti naujus projektus  tai puiki galimybė susitikti su potencialiais bendradarbiavimo partneriais, užmegzti naujus kontaktus.

Kviečiame dalyvauti renginyje ir teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros paskelbtą „TYKU2“ kvietimą. Paraiškos finansavimui į renginį gauti teikiamos svetainėje www.e-mokslovartai.lt.

Primename, kad pagal TYKU2:

 • tinkami pareiškėjai  – valstybinės mokslo ir studijų institucijos;
 • tinkami dalyviai – mokslininkai ir kiti tyrėjai, mokslo vadybininkai ir doktorantai.

Remiamos veiklos:

 1. Dalyvavimas informaciniuose renginiuose, susijusiuose su tarptautinių paraiškų rengimu, MTEPI projektų valdymu ir administravimu;
 2. Dalyvavimas partnerystės renginiuose ir/ar tyrėjų misijose;
 3. Dalyvavimas konsorciumo partnerių susitikimuose, skirtuose MTEPI programų projektams rengti;
 4. Konsorciumo partnerių susitikimų, skirtų MTEPI programų projektų rengimui, organizavimas Lietuvoje;
 5. Dalyvavimas MTEPI asociacijų, Europos technologijų platformų posėdžiuose, „Horizontas 2020“ komitetų ir kituose susijusiuose renginiuose, kurių metu formuojamos naujos strateginės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei veiklos ir teikiami siūlymai programai „Horizontas 2020“;
 6. Dalyvavimas tarptautiniuose MTEPI programų praktiniuose seminaruose ir/ar stovyklose, kuriuose gali dalyvauti doktorantai.

Konsultacijas teikia:

 • Paulius Petrauskas, MITA, TYKU2 projekto vadovas, tel. (8 5) 2127439, el.p. paulius.petrauskas@mita.lt
 • Žanas Matuzanis, MITA, "Horizontas 2020" informacinių ir komunikacinių technologijų teminės srities nacionalinis atstovas,
  tel. (8 5) 264 4715, el.p. zanas.matuzanis@mita.lt