Kviečiame dalyvauti ES programos „Horizontas 2020“ renginyje Vokietijoje

Galioja iki

2018-03-10

Informuojame, kad 2018 m. kovo 15 – 16 dienomis Vokietijoje, Diuseldorfe vyks Horizontas 2020 partnerių paieškos renginys „Successful R&I in Europe 2018 - 9th European Networking Event“. Kviečiame dalyvauti renginyje ir teikti paraiškas pagal Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros paskelbtą  „TYKU-2“ kvietimą finansavimui gauti.

Renginio programa

Paraiškos finansavimui į renginį gauti teikiamos svetainėje www.e-mokslovartai.lt.

Kviečiame aktyviai dalyvauti ir teikti paraiškas finansavimui gauti iš TYKU 2 projekto kelionėms ir į kitus tarptautinius renginius.

Primename, kas pagal TYKU2:

  • Tinkami pareiškėjai - Valstybinės mokslo ir studijų institucijos;
  • Tinkami dalyviai - Mokslininkai ir kiti tyrėjai, mokslo vadybininkai ir doktorantai.

Remiamos veiklos:

  1. Dalyvavimas informaciniuose renginiuose, susijusiuose su tarptautinių paraiškų rengimu, MTEPI projektų valdymu ir administravimu;
  2. Dalyvavimas partnerystės renginiuose ir/ar tyrėjų misijose;
  3. Dalyvavimas konsorciumo partnerių susitikimuose, skirtuose MTEPI programų projektams rengti;
  4. Konsorciumo partnerių susitikimų, skirtų MTEPI programų projektų rengimui, organizavimas Lietuvoje;
  5. Dalyvavimas MTEPI asociacijų, Europos technologijų platformų posėdžiuose, „Horizontas 2020“ komitetų ir kituose susijusiuose renginiuose, kurių metu formuojamos naujos strateginės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei veiklos ir teikiami siūlymai programai „Horizontas 2020“;
  6. Dalyvavimas tarptautiniuose MTEPI programų praktiniuose seminaruose ir/ar stovyklose, kuriuose gali dalyvauti doktorantai.

Konsultacijas teikia:

  • Paulius Petrauskas, MITA, TYKU2 projekto vadovas, Tel. (8 5) 2127439, paulius.petrauskas@mita.lt;
  • Sonata Juciutė, MITA, TYKU2 specialistė, Tel. (8 5) 212 7430, sonata.juciute@mita.lt