Kviečiame dalyvauti „TRANSPORT RESEARCH ARENA“ organizuojamame renginyje Vienoje

Galioja iki

2018-04-10

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 16 – 19 dienomis Austrijoje, Vienoje vyks „Transport Reseach Arena“ organizuojamas renginys „TRA 2018: A Digital ERA For Transport - Solutions for Society, Economy and Environment“. Kviečiame dalyvauti renginyje ir teikti paraiškas pagal Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros paskelbtą TYKU2 kvietimą finansavimui gauti.

Renginio programa

Paraiškos finansavimui į renginį gauti teikiamos svetainėje www.e-mokslovartai.lt.

Kviečiame aktyviai dalyvauti ir teikti paraiškas finansavimui gauti iš TYKU 2 projekto kelionėms ir į kitus tarptautinius renginius.

Primename, kad pagal TYKU2:

  • Tinkami pareiškėjai  – Valstybinės mokslo ir studijų institucijos;
  • Tinkami dalyviai  Mokslininkai ir kiti tyrėjai, mokslo vadybininkai ir doktorantai.

Remiamos veiklos:

  1. Dalyvavimas informaciniuose renginiuose, susijusiuose su tarptautinių paraiškų rengimu, MTEPI projektų valdymu ir administravimu;
  2. Dalyvavimas partnerystės renginiuose ir/ar tyrėjų misijose;
  3. Dalyvavimas konsorciumo partnerių susitikimuose, skirtuose MTEPI programų projektams rengti;
  4. Konsorciumo partnerių susitikimų, skirtų MTEPI programų projektų rengimui, organizavimas Lietuvoje;
  5. Dalyvavimas MTEPI asociacijų, Europos technologijų platformų posėdžiuose, „Horizontas 2020“ komitetų ir kituose susijusiuose renginiuose, kurių metu formuojamos naujos strateginės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei veiklos ir teikiami siūlymai programai „Horizontas 2020“;
  6. Dalyvavimas tarptautiniuose MTEPI programų praktiniuose seminaruose ir/ar stovyklose, kuriuose gali dalyvauti doktorantai.

Konsultacijas teikia:

  • Paulius Petrauskas, MITA, TYKU2 projekto vadovas, Tel. (8 5) 2127439, paulius.petrauskas@mita.lt;
  • Sonata Juciutė, MITA, TYKU2 specialistė, Tel. (8 5) 212 7430, sonata.juciute@mita.lt