Kvietimas dalyvauti akceleravimo programoje JAV

Galioja iki

2020-04-08

1.

Bendro pobūdžio informacija

1.1.

Kvietimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo akceleravimo programoje Jungtinėse Amerikos Valstijose.

1.2.

Kvietimo numeris

DAP-02

1.3.

Priemonės tikslas

Skatinti įmonių augimą, inovatyvių gaminių, paslaugų ir technologijų (toliau – produktų) vystymą, plėtrą į tarptautines rinkas, bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių, dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose.

1.4.

Remiama veikla

Įmonių dalyvavimas akceleravimo programoje Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV).

1.5.

Aktualūs teisės aktai

Įmonių dalyvavimo tarptautinėse akceleravimo programose finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas).

2.

Reikalavimai pareiškėjams ir dalyviams

2.1.

Tinkami pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės (privatieji juridiniai asmenys), atitinkančios Aprašo 7 p. reikalavimus.

2.2.

Tinkami dalyviai

Įmonės darbuotojai (kai pareiškėjas yra mažoji bendrija – mažosios bendrijos darbuotojai arba nariai).

3.

Pareiškėjų atranka

3.1.

Atrankos kriterijai

3.1.1. įmonės vystomo produkto inovatyvumas ir perspektyvumas;

3.1.2. įmonės (dalyvio) patirtis ir galimybės išvystyti produktą;

3.1.3. įmonės pasirengimas dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose ir poreikis vystyti produktą tarptautiniu mastu.

3.2.

Atrankos tvarka

Kaip numatyta Aprašo V skyriuje.

4.

Tinkamos finansuoti išlaidos ir finansavimo reikalavimai

4.1.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tiesiogiai susijusios su dalyvavimu akceleravimo programoje JAV.

4.2.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

4.2.1. kelionės į JAV ir iš jų išlaidos;

4.2.2. kelionės JAV teritorijoje išlaidos;

4.2.3. kelionės draudimo išlaidos;

4.2.4. gyvenamojo ploto nuomos JAV išlaidos;

4.2.5. dalyvavimo akceleravimo programoje mokesčio išlaidos.

4.3.

Agentūros apmokamų išlaidų suma

4.3.1. Agentūros apmokamų išlaidų, nurodytų šio kvietimo 4.2.1–4.2.4 pap., suma vienai įmonei yra ne daugiau kaip 1500 Eur;

4.3.2. Agentūros apmokamų išlaidų, nurodytų šio kvietimo 4.2.5, suma vienai įmonei yra ne daugiau kaip 10000 Eur.

4.4.

Finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.

5.

Akceleravimo programos organizavimo tvarka

5.1.

Programos etapai

Akceleravimo programa bus vykdoma dviem etapais. Antrajame etape dalyvaus pirmojo etapo metu atrinktos įmonės.

5.2.

Planuojama vieta

5.2.1. pirmasis etapas – Vilnius (Lietuvos Respublika);

5.2.2. antrasis etapas – Bostonas (Masačusetsas, JAV).

5.3.

Planuojama data

5.3.1. pirmojo etapo – 2020 m. balandžio-gegužės mėn;

5.3.2. antrojo etapo – 2020 m. birželio-liepos mėn.

5.4.

Planuojamos veiklos

5.4.1. pirmojo etapo metu:

5.4.1.1. mokymai apie JAV inovacijų ir startuolių ekosistemą, verslo kultūrą, investicijų pritraukimą, komunikacijos priemones (blurb, pitch, executive summary) ir pan.;

5.4.1.2. konsultacijos dėl inovatyvaus verslo vystymo, įmonės vertės pasiūlymo formulavimo, pristatymo įgūdžių (pitch) tobulinimo, plėtros JAV strategijos ir pan.;

5.4.2. antrojo etapo metu:

5.4.2.1. konsultacijos dėl įmonės steigimo JAV, mokesčių, intelektinės nuosavybės valdymo, investicijų pritraukimo ir pan.;

5.4.2.2. susitikimai su potencialiais partneriais, klientais, investuotojais;

5.4.2.3. dalyvavimas verslo ryšių mezgimo renginiuose, investuotojų ir verslininkų susirinkimuose (Venture Café ir pan.);

5.4.2.4. suteikta darbo vieta Kembridže (Masačusetsas, JAV).

6.

Paraiškų teikimo tvarka

6.1.

Paraiškų pateikimo terminas

2020 m. balandžio 8 d. 23.59 val. (atnaujinta data)

6.2.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą kartu su paraiškos 3.1-3.3 dalių vertimu į anglų kalbą el. paštu info@mita.lt.

7.

Kita informacija

7.1.

Kontaktinis asmuo pasiteirauti

Gintaras Jodinskas, vyriausiasis specialistas, tel. Nr. 8 645 61758, el. p. gintaras.jodinskas@mita.lt.