Kvietimas įmonėms, rengusioms programos „Horizontas 2020“ paraiškas

Galioja iki

2019-12-06

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia teikti paraiškas dėl paramos skyrimo įmonėms, rengusioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ paraiškas.

KVIETIMAS ĮMONĖMS, RENGUSIOMS PROGRAMOS „HORIZONTAS 2020“ PARAIŠKAS

TINKAMI PAREIŠKĖJAI 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotos įmonės (privatusis juridinis asmuo, viešosios įstaigos, asociacijos), programoje „Horizontas 2020“ turinčios privačios įmonės (angl. PRC, SMEs) statusą.

TIKSLAS

Didinti Lietuvos įmonių dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ sėkmės rodiklį, skatinant kokybiškų paraiškų rengimą.

PARAMOS SKYRIMO TVARKA

Parama skiriama įmonėms:

  • projektų koordinatorėms ir projektų darbo paketų lyderėms (kaip projekto vertė didesnė nei 100 000 000 Eur), kurių paraiškos Europos Komisijos buvo pripažintos tinkamomis finansuoti ir gavo programos „Horizontas 2020“ finansavimą;
  • projektų koordinatorėms, kurių paraiškos buvo įvertintos virš vertinimo slenksčio, pripažintos tinkamomis finansuoti, bet dėl lėšų trūkumo negavusios  programos „Horizontas 2020“ finansavimo.

Parama įmonėms skiriama dėl programos „Horizontas 2020“ paraiškų, kurias Europos Komisija 2019 m. pripažino tinkamomis finansuoti.

SKIRIAMOS PARAMOS DYDIS

Parama įmonėms skiriama taikant fiksuotąsias sumas, atsižvelgiant į programos „Horizontas 2020“ paraiškų vertinimo rezultatus, projektų vertę ir įmonių statusą projekte (projektų koordinatoriaus arba projekto darbo paketo lyderio).

Pareiškėjams finansavimas skiriamas vadovaujantis de minimis reglamentus.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal formą kartu su:

  1. atlikto programos „Horizontas 2020“ paraiškos įvertinimo suvestinės ataskaitos (angl. Evaluation summary report) arba oficialaus pranešimo apie paraiškos įvertinimo rezultatus kopija;
  2. jei programos „Horizontas 2020“ paraiška pripažinta tinkama finansuoti ir jai Europos Komisija planuoja skirti (skyrė) finansavimą – Europos Komisijos kvietimo pradėti derybas dėl programos „Horizontas 2020“ finansavimo sutarties rengimo kopija;
  3. „Vienos įmonės“ deklaracija.

Paraiškos turi būti pateiktos el. paštu info@mita.lt.

Paraiškų pateikimo terminai: 2019 m. spalio 25 d. 23.59 val. (paraiškoms, kurias Europos Komisija įvertino 2019 m. sausio–rugsėjo mėn.); 2019 m. gruodžio 6 d. 23.59 val. (paraiškoms, kurias Europos Komisija įvertino 2019 m. spalio–gruodžio mėn.).

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

MITA vyr. specialistė dr. Edita Bagdonaitė, tel. Nr. 8 604 76851, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Paramos skyrimo įmonėms, rengusioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ paraiškas, aprašas