Kvietimas teikti finansavimo paraiškas „INOVACIJŲ SAVAITĖS 2019“ renginiams organizuoti

Galioja iki

2019-06-14

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia teikti finansavimo paraiškas renginiams, kurie vyktų „Inovacijų savaitės 2019“ metu, organizuoti. Finansavimas bus skiriamas renginiams, populiarinantiems technologijų pažangą ir inovacijas, informuojantiems visuomenę apie mokslinių tyrimų vykdymo ir inovacijų diegimo naudą ir siekiantiems kurti Lietuvos kaip technologijų ir inovacijų šalies įvaizdį.

KVIETIMAS TEIKTI FINANSAVIMO PARAIŠKAS INOVACIJŲ SAVAITĖS 2019 RENGINIAMS ORGANIZUOTI

FINANSUOJAMI RENGINIAI

Finansavimas skiriamas Lietuvoje organizuojamiems renginiams, populiarinantiems technologijų pažangą ir inovacijas, informuojantiems visuomenę apie mokslinių tyrimų vykdymo ir inovacijų diegimo naudą, kuriantiems Lietuvos kaip technologijų ir inovacijų šalies įvaizdį (toliau – renginiai).

Renginius organizuoja atskirų renginių organizatoriai, kuriuos atrenka ir finansavimą jiems organizuoti skiria MITA.

PRIORITETINĖS RENGINIŲ SRITYS

Prioritetas teikiamas renginiams, skirtiems populiarinti šias sritis:

 • dizaino inovacijas ir kūrybines industrijas;
 • skaitmeninimą, robotizaciją ir dirbtinį intelektą;
 • startuolių plėtrą.

FINANSAVIMO KRITERIJAI

Renginio finansavimas skiriamas atsižvelgus į šiuos kriterijus:

 • renginio koncepcijos, formato ir vietos originalumą;
 • renginio programos kūrybiškumą, profesionalumą ir detalumą;
 • inovatyvių technologijų naudojimą renginio metu;
 • renginio aktualumą Lietuvos inovacijų ir technologijų plėtrai;
 • numatomų išlaidų pagrįstumą.

PRIORITETINIAI KRITERIJAI

Finansuojant renginius, prioritetas teikiamas:

 • didesnę tarptautinių renginių organizavimo patirtį turintiems pareiškėjams;
 • kitus finansavimo šaltinius turintiems pareiškėjams;
 • periodiškai organizuojamiems ir plačiu mastu žinomiems renginiams inovacijų srityje.

RENGINIŲ VIETA

Prioritetiniai miestai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, tačiau renginiai kitose Lietuvos vietovėse tai pat gali būti atrinkti finansuoti.

RENGINIŲ LAIKAS

2019 m. rugsėjo 16-22 d. (MITA turi teisę pasiūlyti organizuoti renginį kitą nei renginio organizatoriaus siūlomą dieną rugsėjo 16-22 d. laikotarpiu)

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys, organizuojantys renginį.

FINANSAVIMO FORMA

Pagal Aprašą skiriamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Gali būti remiamos šios renginio organizavimo išlaidos:

 • patalpų ir įrangos nuomai;
 • pranešėjo (-ų) iš užsienio kelionei ir apgyvendinimui;
 • kviestinio (-ių) pranešėjo (-ų) ir moderatoriaus (-ių) honorarui (-ams);
 • renginio dalyvių maitinimui;
 • prekėms, susijusioms su renginiu ir jo organizavimu;
 • paslaugoms, skirtos renginio komunikacijai ir sklaidai;
 • renginio dalyvių (moksleivių) kelionėms, kai renginys vyksta kitame mieste (autobusų ar kitų transporto priemonių nuomos paslaugos);
 • renginio interneto svetainės kūrimui ar atnaujinimui.

Patirtos išlaidos pripažįstamos tinkamomis, jei jos:

 • yra realios ir pagrįstos išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais;
 • yra patirtos pareiškėjo;
 • yra skirtos tik renginio organizavimo tikslams įgyvendinti ir numatytiems rezultatams pasiekti, yra būtinos ir atitinka ekonomiškumo bei efektyvumo principus.

DIDŽIAUSIA GALIMA GAUTI FINANSAVIMO SUMA

Didžiausia galima gauti finansavimo suma renginiui organizuoti:

 • iki 2 000 Eur, jei renginyje dalyvauja iki 50 dalyvių;
 • iki 4 000 Eur, jei renginyje dalyvauja nuo 50 iki 100 smulkiojo ar vidutinio verslo subjektų;
 • Iki 5 000 Eur, jei renginyje dalyvauja daugiau nei 100 smulkiojo ar vidutinio verslo subjektų.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo priede nustatytą formą el. paštu info@mita.lt iki 2019 m. birželio 14 d. 15 val.

Prie finansavimo paraiškos pridedami dokumentai:

KONKTATAI PASITEIRAUTI

Jurga Trotienė, MITA komunikacijos specialistė, tel. Nr. 8 656 11424, el. p. jurga.trotiene@mita.lt

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Inovacijų populiarinimo renginių finansavimo tvarkos aprašas

Atrinkti finansuoti renginiai 2019 metams:

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Renginio pavadinimas

Data, viets

1

VšĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parkas

Idėjų savaitgalis 2019

Rugsėjo 21-22 d. PANEVĖŽYS

2

VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas

Port Technology Hackaton

Rugsėjo 20-22 d. KLAIPĖDA

3

Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija

Gamedev Meetup: Innovation in Games

Rugsėjo 19 d. VILNIUS

4

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas

Totem robotikos dirbtuvės moksleiviams

Rugsėjo 18 d. VILNIUS

5

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas

Hack4Vilnius

Rugsėjo 20-22 d. VILNIUS

6

VšĮ Mokslas ir inovacijos visuomenei

Inovacijų savaitė Kaune (2 dienų mokymai)

Rugsėjo 16-22 d. KAUNAS

7

Asociacija Dizaino forumas

Paroda "Geras Dizainas 2019"

Rugsėjo 6 d. - spalio 16 d. VILNIUS

8

Asociacija Dizaino forumas

Dizaino edukacija: ekskursijos ir vizualinė sklaida

Rugsėjo 6 d. -22 d. VILNIUS

9

Asociacija Dizaino forumas

Dizaino debatai kontraversiška dizaino tema, Oksfordo stiliaus deabatų formatu

Rugsėjo 17 d. VILNIUS

10

VšĮ Socialinių mokslų kolegija

Dirbtinis intelektas: iššūkiai, patirtys ir įžvalgos

Rugsėjo 20 d. KLAIPĖDA

11

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Inovacijos versle (konferencija ir paroda)

Rugsėjo 20 d. TAURAGĖ

12

VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas

Antenos pradanginimas ir dizaino iššūkis (Technologijų ir dizaino galimybių demonstravimo renginys)

Rugsėjo 17 d. VILNIUS