Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti „SLUSH 2018“ renginiuose NR. SUO-01

Galioja iki

2018-11-09

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia inovatyvias įmones dalyvauti „Slush 2018“ renginiuose, kurie vyks Helsinkyje (Suomija) 2018 m. gruodžio 4–5 d.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

DALYVAUTI „SLUSH 2018“ RENGINIUOSE

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

 Įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose skatinimo tvarkos aprašas

TIKSLAS

 Skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose (toliau – programos), siekiant vystyti naujus gaminius, paslaugas ir technologijas, plėstis į tarptautines rinkas, užmegzti ir stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių.

 Daugiau informacijos apie tarptautines programas („Horizontas 2020“, „Eurostars-2“ ir kt.) – MITA svetainėje

REMIAMA VEIKLA

 Įmonių dalyvavimas „Slush 2018“ renginiuose, skirtuose susirasti partnerius iš užsienio valstybių dalyvauti tarptautinėse programose

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

 Lietuvos Respublikoje registruotos inovatyvios įmonės

TINKAMI DALYVIAI

 Dalyvis yra tinkamas, jei:

 • yra įmonės darbuotojas, dirbantis įmonėje ne trumpiau kaip 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo MITAi dienos;
 • moka anglų kalbą ne žemesniu kaip Europos Tarybos nustatytu kalbos mokėjimo lygiu B2;
 • tiesiogiai dalyvauja vystant naujus įmonės gaminius, paslaugas ar technologijas ir (ar) yra atsakingas už planuojamo projekto idėjos įgyvendinimą.

ATRANKOS KRITERIJAI

 Remiamų įmonių atrankos kriterijai:

 • įmonės projekto idėjos naujumas, aktualumas ir perspektyvumas;
 • įmonės projekto idėjos atitikimas renginio tematikai, renginio tinkamumas idėjai įgyvendinti;
 • įmonės (dalyvio) patirtis ir galimybės įgyvendinti idėją.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • kelionės į  užsienio valstybę ir iš jos transporto išlaidos;
 • kelionės užsienio valstybės teritorijoje transporto išlaidos;
 • kelionės draudimo išlaidos;
 • gyvenamojo ploto nuomos užsienio valstybėje išlaidos;
 • registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos.

MITA APMOKAMŲ IŠLAIDŲ SUMA

 MITA apmokamų dalyvavimo „Slush 2018“ renginiuose išlaidų suma vienai įmonei negali viršyti 600 Eur

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 Paraiškos pildomos vadovaujantis Aprašo nuostatomis.

 Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą kartu su dalyvio gyvenimo aprašymu (CV) el. paštu info@mita.lt iki 2018 m. lapkričio 9 d.

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

 Viktorija Bražiūnaitė

MITA MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 5) 264 4704, el. p. viktorija.braziunaite@mita.lt