Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ Nr. 03 Nr. 01.2.2-MITA-K-702-03

Galioja iki

2018-12-03

Kvietimo informacija skelbiama http://www.esinvesticijos.lt svetainėje.