Kvietimas verslui dėl partnerių paieškos renginių užsienio valstybėse

Galioja iki

2018-12-01

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS

KVIETIMAS

DĖL PARTNERIŲ PAIEŠKOS RENGINIŲ

2018 m. vasario 1 d.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas dalyvauti tarptautiniuose partnerių paieškos ir informaciniuose renginiuose, paraiškų rengimo seminaruose

Dalyvavimo renginiuose tikslas - susirasti partnerių siekiant dalyvauti tarptautinių mokslinių tyrimų ir inovacijų programų (HORIZONTAS 2020, EUREKA, EUROSTARS ir kt.) projektuose.

Paraiškas gali teikti:

Lietuvos Respublikoje registruota įmonė

Finansuojamos veiklos

 • Įmonių dalyvavimas tarptautiniuose partnerių paieškos ir informaciniuose renginiuose, paraiškų rengimo seminaruose;
 • Įmonių dalyvavimas tarptautiniuose konsorciumų susitikimuose;
 • Tarptautinių konsorciumų susitikimų organizavimas Lietuvoje.

Finansavimas yra de minimis pagalba

Agentūros kompensuojamos vieno įmonės atstovo dalyvavimo  renginyje išlaidos:

 1. kelionės išlaidos į/iš užsienio valstybę, kurioje vyksta renginys;
 2. apgyvendinimo išlaidos;
 3. vietinių kelionių tikslinės šalies teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos, jeigu jos susijusios su misijos tikslais;
 4. Dalyvio mokesčio išlaidas.

Kompensuojama suma:

 • Europos Sąjungos valstybėse narėse, iki 600 Eur,
 • Europos, bet ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, valstybėse iki 800 Eur,
 • kitose valstybėse iki 1000 Eur.

Paraiškų teikimo tvarka yra reglamentuota Įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose skatinimo tvarkos apraše, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 2V-263 „Dėl Įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pareiškėjas Agentūrai privalo pateikti:

 1. Paraišką Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinės sistemos (MTEPIS, www.e-mokslovartai.lt) priemonėmis;
 2. Dalyvio CV (anglų kalba).

Paraiškos priimamos MTEPIS priemonėmis (www.e-mokslovartai.lt) nuo 2018 m. vasario 1 d. iki  2018 m. gruodžio 1 d. 

Kontaktai informacijai:

Daiva Keršienė tel. (8 5) 212 7435 arba el. paštu daiva.keršienė@mita.lt