Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1.   Vykdo projekto vadovo pavedimus.

2.   Rengia, redaguoja ir publikuoja straipsnius žiniasklaidoje.

3.   Rengia ir pristato pranešimus kviestiniuose renginiuose.

4.   Rengia ir koordinuoja projekto renginius.

5.   Vykdo projekto bei projekto įgyvendinamų veiklų viešinimą.

6.   Vykdo projekto renginių viešinimą.

7.   Vykdo įmonių apklausos veiklos įgyvendinimą.

8.   Atsakingas už TV projekto, leidinių, infografikų kūrimo, ekskursijų žurnalistams, reklamos viešose erdvėse organizavimą ir įgyvendinimą.

9.   Projekto įvaizdžio formavimas.

10. Inicijuoja ir rengia pranešimus spaudai.

11. Naujienų socialiniame profilyje inicijavimas ir administravimas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

2. Būti susipažinus su ES struktūrinių fondų veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais.

3.  Būti gerai susipažinus su Lietuvos bei užsienio inovacijų ekosistema.

4. Ne mažesnė nei 2 metų patirtis viešųjų ryšių srityje.Puikus viešųjų ryšių srities išmanymas, gebėjimas savarankiškai bendrauti su žurnalistais ir operatyviai teikti jiems informaciją.

5. Gebėjimas inicijuoti aktualias temas žiniasklaidoje, įdomiai pristatyti naujoves, savarankiškai organizuoti savo darbą ir profesionaliai patarti kolegoms viešųjų ryšių klausimais.

6. Labai geras užsienio kalbos (anglų k.) mokėjimas.

7. Kompiuterinis raštingumas (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer).

8. Raštvedybos taisyklių išmanymas.

9. Mokėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją.

10. Gebėjimas sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

11. Iniciatyvumas, savarankiškumas, komunikabilumas, pareigingumas, atsakingumas, darbštumas.

12.Turi kitų profesinių privalumų, pvz. patirtis dirbant su dizaino, leidybos veiklomis (mokėjimas dirbti su Corel Draw, Photoshopir kitomis dizaino programomis bus laikomas kaip privalumas).

13. Turėti straipsnių rengimo patirties.