Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS PAGAL DARBO SUTARTĮ

1.   Vykdo projekto vadovo pavedimus.

2.   Rengia ir pristato pranešimus kviestiniuose renginiuose.

3.   Vykdo projekto renginius.

4.   Vykdo projekto bei projekto įgyvendinamų veiklų viešinimą.

5.   Vykdo projekto renginių viešinimą.

6.   Vykdo įmonių apklausos veiklos įgyvendinimą.

7.   Rengia projekto viešųjų pirkimų technines specifikacijas ir susijusius dokumentus.

8.   Projekto įvaizdžio formavimas.

9.   Inicijuoja ir rengia pranešimus spaudai.

10.   Naujienų socialiniame profilyje inicijavimas ir administravimas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

2. Būti susipažinus su ES struktūrinių fondų veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais.

3.  Būti gerai susipažinus su Lietuvos bei užsienio inovacijų ekosistema.

4. Patirtis vykdant viešuosius pirkimus viešųjų ryšių srityje.

5. Gebėjimas inicijuoti aktualias temas žiniasklaidoje, įdomiai pristatyti naujoves, savarankiškai organizuoti savo darbą ir profesionaliai patarti kolegoms viešųjų ryšių klausimais.

6. Labai geras užsienio kalbos (anglų k.) mokėjimas.

7. Kompiuterinis raštingumas (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer).

8. Raštvedybos taisyklių išmanymas.

9. Mokėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją.

10. Gebėjimas sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

11. Iniciatyvumas, savarankiškumas, komunikabilumas, pareigingumas, atsakingumas, darbštumas.

12. Turėjimas kitų profesinių privalumų, pvz. patirtis dirbant su dizaino, leidybos veiklomis (mokėjimas dirbti su Corel Draw, Photoshopir kitomis dizaino programomis bus laikomas kaip privalumas).

13. Straipsnių rengimo patirtis.