Naudingos nuorodos

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos

Universitetai (valstybiniai)

Universitetai (nevalstybiniai)

Mokslinių tyrimų institutai

Mokslo ir technologijų parkai

Integruoti mokslo, studijų ir verslo slėniai

  • Santaros slėnis (Vilnius) – biotechnologijos, inovatyvios medicinos technologijos, molekulinė medicina, biofarmacija, ekosistemos ir darnus vystymasis, informacinės ir ryšių technologijos.
  • Saulėtekio slėnis (Vilnius) – lazeriai ir šviesos technologijos, medžiagotyra ir nanotechnologijos, puslaidininkių fizika, elektronika ir organinė elektronika ir civilinė inžinerija.
  • Nemuno slėnis (Kaunas) – saugių ir konkurencingų augalų ir gyvūnų auginimo bei laikymo technologijų kūrimas, augalų ir gyvūnų genetika, biotechnologija, selekcija, maisto kokybės ir saugos užtikrinimas, modernių technologijų ir naujų produktų kūrimas, biomasė energetikai ir atsinaujinantys energijos šaltiniai, darni aplinka.
  • Santakos slėnis (Kaunas) – chemijos pramonė, mechatronika, informacinės ir ryšių technologijos, energetikos sektorius.
  • Jūrinis slėnis (Klaipėda) – jūros aplinka ir jūrinės technologijos.

Baltijos šalių MTEP infrastruktūra

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-14