Eksperimentas Nr. 1 ir Nr. 2

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra neatlygintinai teikia ekspertines išvadas dėl projekto veiklų atitikties MTEP ir projekto prisidėjimo prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos (pagal priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“).

Ekspertinė veikla organizuojama vadovaujantis „Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašu“, patvirtintu Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2011 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 2V-27. Projektais planuojama įgyvendinti eksperimentinė plėtra vertinama vadovaujantis „Vykdomos eksperimentinės plėtros vertinimo metodika“, patvirtinta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 4-409.

Eksperimentas Nr. 1

Pateikiami dokumentai:

Dokumentai priimami elektroniniu paštu info@mita.lt arba gali būti pateikti asmeniškai, pristatyti pašto kurjerio ar atsiųsti registruotu laišku Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai adresu: A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius.

Konsultacijos teikiamos tel. (8 679) 56443.

Dokumentai priimami iki 2020 m. sausio 15 d. Ekspertinės išvados įmonei bus pateikiamos per 30 kalendorinių dienų.

Kiti svarbūs dokumentai:

Eksperimentas Nr. 2

Pateikiami dokumentai:

Dokumentai priimami elektroniniu paštu info@mita.lt arba gali būti pateikti asmeniškai, pristatyti pašto kurjerio ar atsiųsti registruotu laišku Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai adresu: A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius.

Konsultacijos teikiamos tel. (8 679) 56443.

Dokumentai priimami iki 2020 m. sausio 15 d. Ekspertinės išvados įmonei bus pateikiamos per 30 kalendorinių dienų.

Kiti svarbūs dokumentai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-25