Klasterizacija

Kas yra klasteriai?

Klasteris – tai gamintojų ir vartotojų tarpusavio santykių tinklas. Klasterio dalyviai specializuojasi konkrečioje produkto vertės grandinės stadijoje ir gauna naudą iš bendradarbiavimo su greta veikiančiais tiekėjais bei klientais. M. Porteris klasterį apibrėžia kaip „geografiškai koncentruotą susijusių ir viena kitą palaikančių įmonių, organizacijų ir institucijų grupę, veikiančią konkrečioje veiklos srityje“. 2008 metais Stokholme buvo pasirašytas Europos klasterių memorandumas, kuriame klasteriai įvardyti kaip esminis Europos ekonomikos ir inovacijų variklis. Klasteriai kuria inovacijoms palankią aplinką, palengvina naujų idėjų diegimą versle.

Klasterių nauda jo dalyviams:

  1. Klasterių įmonės objektyviai yra pelningesnės.
  2. Kvalifikuota darbo jėga.
  3. Lengviau ir pigiau gauti specializuotą informaciją.
  4. Konkurencija vidaus ir tarptautinėse rinkose.
  5. Lengviau išeiti į kitas rinkas.
  6. Veiklos sinergija.
  7. Bendro tiekimo galimybės.
  8. Socializacija ir bendruomeninė kultūra.
  9. Geros sąlygos inovacijoms.

Daugiau informacijos http://www.klaster.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-22