Mokslo ir technologijų parkai

Mokslo ir technologijų parkų duomenų bazės paskirtis – centralizuotai tvarkyti duomenis apie mokslo ir technologijų parkus (MTP), MTP kontaktinius duomenis, MTP dalininkus, MTP veiklas ir teikiamas paslaugas, MTP vykdomus projektus ir kitą, su MTP susijusią, MTP klientams galinčią būti naudingą, informaciją. Duomenys apie MTP yra viešai prieinami Agentūros administruojamoje Duomenų bazėje bei Agentūros interneto tinklalapyje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-03