Ikiprekybiniai pirkimai

Apie priemonę

Ikiprekybinis pirkimas – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) paslaugų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 2 punkte, ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 26 straipsnio 2 dalies 2 punkte, įsigijimas..

Ikiprekybinis pirkimas gali būti vykdomas pagal tokią schemą:

Ikiprekybinis pirkimas gali apimti pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį etapus, antrąjį ir trečiąjį etapus arba tik trečiąjį etapą.

Priemonės tikslas

Ikiprekybinių pirkimų pagrindinis tikslas – skatinti inovacijų kūrimą ir pritaikymą viešajam sektoriui, tenkinant viešąjį interesą ir padedant naujiems produktams ar paslaugoms atsirasti rinkoje. 

Perkančiosios organizacijos skiria finansavimą dalyviams ikiprekybinio pirkimo vykdymui. Priklausomai nuo kurio etapo perkančioji organizacija pradeda vykdyti ikiprekybinį pirkimą, dalyviams finansavimas skiriamas: koncepcijos kūrimui (I etapui), prototipo kūrimui (II etapui), ir  mažos apimties bandomojo gaminio kūrimui ir jo išbandymui (III etapas).

Perkančiosios organizacijos gali kreiptis dėl Europos Sąjungos paramos ikiprekybinių pirkimų vykdymui. Daugiau informacijos.

Pareiškėjai

Perkančiosios organizacijos, norėdamos vykdyti ikiprekybinį pirkimą, prieš tai privalo gauti MITA leidimą MITA nustatyta tvarka.

Svarbūs dokumentai

Kvietimai teikti prašymus dėl leidimo vykdyti ikiprekybinį pirkimą

Dokumentai Agentūroje priimami kiekvieno mėnesio 5 darbo dieną. 

! Ikiprekybinio pirkimo objekto aprašymas ir techninė specifikacija kartu su lydraščiu teikiami Agentūrai ekspertiniam vertinimui atlikti. Nurodyti dokumentai teikiami el. paštu ikiprekybiniai@mita.lt (pdf ir doc, docx formatu) arba registruotu laišku adresu A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius.

Rezultatai

2017 m. Vykstantys ikiprekybiniai pirkimai:

  • Krašto apsaugos ministerija vykdo ikiprekybinį pirkimą „Žvalgo stebėjimo sistemos diena/naktis sukūrimas“.

Svarbūs dokumentai

Procedūros

(2016-10-07) Įvertinus pasiūlymus pagal techninius ir kainos vertinimo kriterijus, pagal galutinį įvertinimo balą sudaryta pasiūlymų vertinimų eilė:

Eil. Nr.

Dalyvio pavadinimas

1

UAB „Brolis semiconductors“

2

UAB „Primecom“

3

UAB „Elintos matavimo sistemos“

4

UAB „AIZ“

5

UAB „Belam LT“

6

UAB „Dicto Citius“

Kontaktinis asmuo

Inesa Cinelytė
KAM Ginkluotės ir valdymo sistemų departamentas
Mokslo ir technologijų skyriaus vyr. specialistė
tel. (8 5) 210 3858
inesa.cinelyte@kam.lt

Kontaktai pasiteirauti

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-19