Operacinio lauko išmaniosios padidintos spalvų skyros apšvietimo sistemos sukūrimas

Perkančioji organizacija

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Ikiprekybinio pirkimo pavadinimas

Operacinio lauko išmaniosios padidintos spalvų skyros apšvietimo sistemos sukūrimas

Tikslas

Tinkamas vizualinis identifikavimas chirurginės operacijos metu yra labai svarbus veiksnys siekiant pagerinti chirurginio gydymo rezultatus. Didelio skaisčio, tolygų, nekaitrų operacinį apšvietimą gali užtikrinti kietakūnės (sukurtos puslaidininkinių šviesos diodų pagrindu), arba metalo-halidų išlydžio lempų (senesnio modelio) sistemos, kurios jau pradedamos ir sėkmingai naudojamos chirurgijoje visame pasaulyje. Natūraliai atkuriamos spalvos, gaunamos optimizuojant ir kiek įmanoma padidinant spalvų atgavos indeksą (tarptautinės apšvietimo asociacijos CIE standartą, trumpinamą CRI) yra svarbios chirurgijoje bendrąja prasme, tačiau ne visada pakankamos norint vizualiai atskirti panašių atspalvių audinius. Šiuolaikinės išmaniosios apšvietimo technologijos, sukurtos modernių puslaidininkinių šviestukų (šviesos diodų) pagrindu, leidžia ne tik tiksliai perteikti spalvas, tačiau ir pasodrinti norimas sritis, taip išplečiant perteikiamų spalvų gamą ir sudarant galimybę vizualiai atskirti panašaus atspalvio sritis. Tokios technologijos jau naudojamos meno dirbinių apšvietimo ir grožio industrijose, tačiau nėra pritaikytos medicininiams poreikiams. Sukurta inovatyvi operacinio lauko išmanioji padidintos audinių spalvų skyros apšvietimo sistema būtų naudojama atvirų operacijų metu, kai reikalinga padidinta spalvų skyrą. Valdomos lempos spektras leistų pasodrinti ir taip išskirti nežymiai besiskiriančius audinių atspalvius operaciniame lauke.

Perkamas objektas

Operacinio lauko išmaniosios padidintos spalvų skyros apšvietimo sistemos sukūrimo paslaugos

Statusas

Pradėtas vykdyti II ikiprekybinio pirkimo etapas
I etapo rezultatai
II etapo dalyvių eilė

Pasiūlymų pateikimo terminas

Dokumentai teikiami VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos el. paštu ikiprekybiniai@santa.lt iki 2018 m. spalio 29 d. 9 val. 00 min.

Pirkimo sąlygos su technine specifikacija ir pasiūlymo forma

Kontaktas pasiteirauti

El. paštu: ikiprekybiniai@santa.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-09