Turizmo inovacijos

Apie priemonę

Ekonomikos ir inovacijų ministerija siekdama Lietuvoje paskatinti inovacinę veiklą turizmo sektoriuje kuriant, tobulinant bei pristatant turizmo paslaugas, apmokant turizmo sektoriaus įmonių darbuotojus inicijavo naują priemonę, kurią įgyvendins Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Priemonės tikslas

Skatinti inovacinę veiklą turizmo sektoriuje kuriant ir tobulinant turizmo paslaugas, kuriant ir pristatant informaciją apie turizmo paslaugas, apmokant turizmo sektoriaus įmonių darbuotojus.

Finansuojamos veiklos

Finansuojamos veiklos, skirtos naudoti ar diegti inovacijas:

  • turizmo paslaugų kūrimas ir tobulinimas;
  • turizmo paslaugų rinkodara;
  • turizmo sektoriaus darbuotojų mokymai.

Skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba.

Pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje registruota, ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d:

  • turizmo paslaugas teikianti labai maža, maža, vidutinė ar didelė įmonė;
  • turizmo verslo asociacija.

Projektų atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Kvietimas teikti paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas

Paraiškos teikiamos nuo birželio 2 d. iki rugpjūčio 31 d. per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistema (MTEPIS) www.e-mokslovartai.lt

Finansavimo sąlygų aprašas

Priemonės „Turizmo inovacijos“ taikymo tvarkos aprašas

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-02