Occupation description Print

ŠIAS PAREIGAS DARBUOTOJO PAGAL DARBO SUTARTĮ FUNKCIJOS

1. Administruoja Agentūros kompiuterinį tinklą, informacines sistemas ir duomenų bazes.

2. Užtikrina kompiuterinės ir programinės įrangos, informacinių sistemų ir kompiuterinių duomenų apsaugą.

3. Organizuoja kompiuterinių duomenų kaupimą. 

4. Sistemina ir apdoroja skaitmeninius duomenis (grupuoja, suveda rezultatus, apskaičiuoja sąlyginius rodiklius ir t.t.).

5. Kontroliuoja kompiuterinės įrangos darbo efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, imasi reikiamų priemonių naudoti darbe šiuolaikines technines priemones.

6. Pagal kompetenciją remontuoja Agentūros kompiuterius bei prižiūri kompiuterinius tinklus.

7. Vykdo Agentūros internetinės svetainės priežiūrą, pastoviai ją papildo nauja informacija.

8. Organizuoja kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimą.

9. Vykdo kompiuterinės ir programinės įrangos inventorizaciją.

10. Vykdo kitus vadovybės tarnybinius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI PAGAL DARBO SUTARTĮ

1. Vidurinis išsilavinimas.

2. Ne mažesnė kaip 10 metų profesinio darbo patirtis administruojant kompiuterinius tinklus ir informacines sistemas bei duomenų bazes.

3. Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, biudžetinių įstaigų internetinių svetainių tvarkymą, išmanymas ir taikymas darbe.

4. Užsienio k. (anglų k.) pagrindai.

5. Labai geras kompiuterinės bei programinės įrangos išmanymas.

6. Kompiuterinis raštingumas (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Front Page, MS Power Point, MS Access).

7. Darbštumas, atsakingumas, pareigingumas, gebėjimas savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.