BDAR
gdpr

PRAŠYMAS DĖL INOVATYVIOS ĮMONĖS STATUSO SUTEIKIMO

Anketoje pateikti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento ir Privatumo politikos nuostatomis. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros funkcijų vykdymas. Daugiau informacijos: https://mita.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga.

 • I. BENDRA INFORMACIJA

  0
 • *

  Ūkio subjekto pavadinimas

  Nurodomas pavadinimas. Nurodyti privaloma.

  1
 • *

  Ūkio subjekto el. pašto adresas

  Nurodomas el. pašto adresas. Nurodyti privaloma.

  2
 • *

  Ūkio subjekto kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, tel. numeris, el. pašto adresas

  Nurodoma kontaktinio asmens informacija. Nurodyti privaloma.

  3
 • *

  Ūkio subjekto veiklos mokslinių tyrimų sritis ir kryptis

  Pagal Mokslo sričių klasifikatorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ ir pagal Mokslo krypčių klasifikatorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Mokslo krypčių ir Meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo“

  4
 • II. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTO DARBUOTOJUS, KURIE YRA ĮTRAUKTI Į AGENTŪROS EKSPERTŲ DUOMENŲ BAZĘ

  5
 • Pirmas darbuotojas:

  6
 • *

  Vardas, pavardė

  7
 • *

  Darbo santykių pradžia

  8
 • *

  Sutarties galiojimo terminas

  9
 • *

  Mokslinių tyrimų sritis ir kryptis

  10
 • Antras darbuotojas:

  11
 • *

  Vardas, pavardė

  12
 • *

  Darbo santykių pradžia

  13
 • *

  Darbo sutarties galiojimo terminas

  14
 • *

  Mokslinių tyrimų sritis ir kryptis

  15
 • 16
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-28