Konkursas „Rytojaus startuolis“

Dalyvavimo konkurse sąlygos

Moksleivių asmens duomenų tvarkymas


Jeigu kūrybinėje užduotyje naudojami vaikų atvaizdai ar pateikiami kiti asmens duomenys, mokytojas pateikdamas paraišką dalyvauti iniciatyvoje „Rytojaus startuolis“ privalo gauti iniciatyvoje dalyvausiančių moksleivių ar jų tėvų ar globėjų / rūpintojų (jei iniciatyvoje dalyvauja vaikai iki 14 metų) sutikimus (privaloma dėl kiekvieno iniciatyvoje dalyvausiančio moksleivio, sutikimo forma). 

Bus tvarkomi tik tie mokytojo pateikti moksleivių asmens duomenys, kuriuos mokytojas pateikė ir tik tiek, kiek toks asmens duomenų tvarkymas yra būtinas iniciatyvos „Rytojaus startuolis“ vykdymo tikslais. 

Mokytojas privalo užtikrinti, kad pateiks tik tų moksleivių, kurie sutinka, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi iniciatyvos „Rytojaus startuolis“ vykdymo tikslais, asmens duomenis ir mokytojo pateiktoje informacijoje (kūrybinėje užduotyje - plakate, piešinyje, nuotraukoje ar technologijų darbe) bus vaizduojami tik tie moksleiviai, kurie davė sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo. Mokytojui neužtikrinus šios pareigos tinkamo įvykdymo komanda bus šalinama iš dalyvavimo iniciatyvoje „Rytojaus startuolis“. 

Jeigu kūrybinėje užduotyje nėra pateikta vaikų atvaizdų ar kitų asmens duomenų, tuomet mokytojas neprivalo gauti iniciatyvoje dalyvausiančių moksleivių ar jų tėvų ar globėjų / rūpintojų (jei iniciatyvoje dalyvauja vaikai iki 14 metų) sutikimus.

Mokytojo asmens duomenų tvarkymas

Mokytojas pateikdamas paraišką dalyvauti iniciatyvoje „Rytojaus startuolis“ patvirtina, kad sutinka jog jo / jos asmens duomenis iniciatyvos „Rytojaus startuolis“ vykdymo tikslais tvarkys Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. Bus tvarkomi tik tie mokytojo asmens duomenys, kuriuos mokytojas pateikė ir tik tiek, kiek toks asmens duomenų tvarkymas yra būtinas iniciatyvos „Rytojaus startuolis“ vykdymo tikslais (išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą https://mita.lrv.lt/lt/teisine-informacija/privatumo-politika).

Konkurso dalyvio anketa

 • *

  Mokykla

  Pavadinimas, miestas, adresas

  0
 • *

  Klasė

  1
 • *

  Moksleivių skaičius

  Konkurse dalyvaujančių moksleivių skaičius

  2
 • *

  Mokytojas

  Vardas, pavardė, disciplina

  3
 • *

  Mokytojo tel. numeris

  4
 • *

  Mokytojo el. paštas

  5
 • *

  Motyvacija

  Kodėl norite dalyvauti iniciatyvoje?

  6
 • *

  Ko Jūsų klasė tikisi iš dalyvavimo „Rytojaus startuolis“ iniciatyvoje?

  7
 • *

  Nuotrauka (-os)

  jpg arba jpeg formato (neprivaloma)

  Įkelti(3)
  8
 • *

  Su konkurso sąlygomis susipažinome ir sutinkame

  Pasirinkite

  9
 • 10
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-24