BDAR
gdpr

Pranešimas apie reorganizavimą

PRANEŠIMAS

apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

2022 m. gegužės 24 d.

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 513 „Dėl sutikimo reorganizuoti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą“, bei Lietuvos Respublikos mokslo tarybos pirmininko ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2022 m. gegužės 23 d. sprendimu buvo parengtas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojama įstaiga – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, juridinio asmens kodas 188730854, buveinės adresas A. Goštauto g. 12-219, LT- 01108 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. 

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Lietuvos mokslo taryba, juridinio asmens kodas 188716281, buveinės adresas Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Pagal parengtas reorganizavimo sąlygas reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu, prie Lietuvos mokslo tarybos, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, prijungiant Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo pasibaigs. Lietuvos mokslo taryba po reorganizavimo tęs savo veiklą tuo pačiu pavadinimu; kiti Lietuvos mokslo tarybos duomenys ir rekvizitai, pasibaigus reorganizavimui, taip pat nesikeis.  

Visos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros teisės ir pareigos pereina Lietuvos mokslo tarybai nuo priėmimo-perdavimo akto tarp Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ir Lietuvos mokslo tarybos pasirašymo dienos. 

Reorganizavimo sąlygos, po reorganizavimo galiosiantys Lietuvos mokslo tarybos ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti dokumentai ir informacija viešai skelbiami ČIA:

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus viešai paskelbiama tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais reorganizuojamos įstaigos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos nuostatuose nurodytame šaltinyje – VĮ Registrų centro leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ bei įstaigų interneto svetainėse.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-25