Skelbimai dėl studentų praktikos

Kviečiame studentus atlikti praktiką Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje. 

Praktiką galima atlikti dviejuose skyriuose:

1. Visuotinės dotacijos skyrius

  • administruoja 2014-2020 m. ES investicijų visuotinės dotacijos priemones: „Inovaciniai čekiai“, „Inopatentas“, „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“: organizuoja konkursus, atlieka paraiškų vertinimą, prižiūri projektų įgyvendinimą.
Studentas ne vėliau kaip prieš 10 d. d. nuo pageidaujamos praktikos pradžios el. paštu: mantas.bieksa@mita.lt  turi atsiųsti motyvacinį laišką bei pateikti šiuos duomenis: studento vardas, pavardė, specialybė, kursas, praktikos tikslas, uždaviniai ir trukmė.

2. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

  • dalyvauja įgyvendinant inovacijų politiką Lietuvoje, vykdant priemones, skatinančias įvairaus pobūdžio inovacijų plėtrą, teikia siūlymus dėl inovacijų politikos formavimo;
  • įgyvendina programas ir priemones, skatinančias inovacijų tinklų kūrimąsi ir plėtrą, verslo ir mokslo bendradarbiavimą inovacijų srityje, inovatyvių produktų atsiradimą, teikia siūlymus dėl šių programų ir priemonių rengimo;
  • analizuoja ir inovacijų politiką formuojančioms institucijoms siūlo sprendimus, skatinančius verslo ir pramonės poreikius taikomiesiems moksliniams tyrimams, eksperimentinei (technologinei) plėtrai ir inovacijoms;
  • administruoja inovacijų programas ir programiniu konkursiniu būdu finansuoja šių programų projektų įgyvendinimą; 
  • formuoja inovacijų diegimui palankią aplinką, skleidžia informaciją ir populiarina Lietuvos pasiekimus inovacijų srityje;
  • skatina inovatyvaus verslo klasterizaciją, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą, technologijų perdavimą, teikiant informacinę, finansinę ir partnerių paieškos pagalbą mokslo ir verslo atstovams.

Studentas ne vėliau kaip prieš 10 d. d. nuo pageidaujamos praktikos pradžios el. paštu: ricardas.valanciauskas@mita.lt turi atsiųsti motyvacinį laišką bei pateikti šiuos duomenis: studento vardas, pavardė, specialybė, kursas, praktikos tikslas, uždaviniai ir trukmė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-04