Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Sigutė Stankevičiūtė
Teisės, pirkimų ir vertinimų skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +370 5 2127438
el. p. sigute.stankeviciute@mita.lt

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros privatumo politika

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-08