BDAR
Close

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Lina Samavičienė
Teisės, pirkimų ir vertinimų skyrius
Vyriausioji specialistė
Tel. (+370) 60478770
El. p. [email protected]

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros privatumo politika

Asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimo MITA tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo MITA tvarkos aprašas

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. [email protected]

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-04