BDAR
gdpr

Informacinė diena: „Kaip parengti Horizontas 2020 paraišką žaliojo kurso tikslų vystymui“

Pradžia

2020-10-22 10:00

Pabaiga

2020-10-22 11:30

Data: 2020 m. spalio 22 d.
Vieta: nuotoliniu būdu

Europos žaliasis kursas – veiksmų planas, kuriuo Europos Sąjunga (ES) siekia spręsti klimato kaitos ir aplinkos apsaugos problemas transformuodama ekonomiką tvariai ateičiai užtikrinti.

Siekdama reaguoti į Europos ekologinio susitarimo tikslų skubumą ir užmojus, ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (H2020) paskelbė kvietimą, kurio vertė beveik 1 milijardas eurų. Kvietimą sudaro aštuonios teminės (klimatas, energetika, tvari pramonė, statyba ir renovacija, tvarus judumas, nuo lauko iki stalo, biologinė įvairovė, nustokime teršti) sritys ir dvi horizontalios sritys. Paraiškos priimamos iki 2021 m. sausio 26 d.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su Lietuvos mokslo taryba (LMT) kviečia mokslininkus, tyrėjus, įmones, verslo asociacijas nuotoliniu būdu susitikti su H2020 teminių sričių atstovais (angl. National Contact Point, NCP). Susitikimo metu gausite naudingų patarimų kaip parengti kokybišką paraišką, kokių metodinių reikalavimų būtina laikytis, į ką svarbu atkreipti dėmesį aprašant projekto naujumą, poveikį ir įgyvendinimo planą. 

Programa

I. Įvadinė sesija (visiems registruotiems dalyviams)
10:00 – 10:10        Trumpa paslaugų H2020 paraiškų rengėjams gerosios patirties apžvalga 

Birutė Bukauskaitė
Energetikos-NCP, Vyriausioji patarėja, MITA

10:10 – 10:20  Kokios pagrindinės H2020 dalyvavimo ir finansavimo sąlygos?
Pranešimas

Dr. Viktoras Mongirdas
Klimato- NCP, LMT

10:20 – 10:30               

Kas yra Europos žaliasis kursas?
Pranešimas

Dr. Edita Bagdonaitė
Bio-NCP, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, MITA

10:30 – 10:40                 Kosminių technologijų vaidmuo Europos žaliojo kurso kvietimuose
Pranešimas

Eglė Elena Šataitė
Kosmoso-NCP, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, MITA

10:40 – 11:00 Diskusija
II. Teminė sesija (pasirenkama registracijos metu)
11:00 – 11:30

Švari, prieinama ir saugi energija
Žaliasis kursas: 2,3, 4 temų kvietimų pristatymas  

Birutė Bukauskaitė
Energetikos-NCP

Nuo lauko iki stalo
Žaliasis kursas: 6 temos kvietimo pristatymas

Dr. Edita Bagdonaitė
Bio-NCP

Klimato kaita. Visuomenės uždaviniai.
Žaliasis kursas: 1, 7, 8 ir 10 temų kvietimų pristatymas

Dr. Viktoras Mongirdas
Klimato-NCP

 

Dalyvių registracija baigta.

Partnerių paieškos forma
Papildoma medžiaga
H2020 statistika

Kontaktai

Dr. Edita Bagdonaitė, tel. +370 604 76851, el. p. edita.bagdonaite@mita.lt
Dr. Viktoras Mongirdas, tel. +370 676 19613, el. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt