BDAR

Konkursas „Life saving-innovations: stop COVID-19“ (pasibaigęs)

Konkurso eiga (informacija atnaujinta 2020 m. balandžio 29 d.)

Iki paraiškų teikimo pabaigos balandžio 17 d. MITA sulaukė net 327 paraiškų. Net 10 inovatorių, kurių paraiškose buvo nedidelių trūkumų, pagal rekomendacijas patobulinę idėjas spėjo pateikti paraiškas pakartotinai.

Iš 327 gautų paraiškų 122 pateikė fiziniai asmenys, o 205 – įmonės. Konkurse dalyvavo ir GMI sektoriaus senbuvės, ir naujai įsteigtos įmonės. Įdomu tai, kad kelių naujų gyvybės mokslų srities įmonių steigėjų ankstesnė veikla su šiuo sektoriumi nebuvo susijusi. Iš viso konkurse dalyvavo net 10 startuolių.

Pagal išvystymo lygį sulaukta 133 koncepcijų, net 138 siūlomi sprendimai jau išvystyti iki prototipų, o kiek mažiau nei penktadalis – dar tik idėjos lygmenyje.

16 konkurso reikalavimus atitikusių ir į antrą etapą iš karto patekusių idėjų rengiamos paraiškos finansavimui gauti (8 iš jų – jau pateiktos), 218 paraiškų neatitiko konkurso kriterijų, todėl pirmojo etapo neįveikė, dar 93 paraiškų teikėjai pakviesti patikslinti paraiškos detales. 

DUK

Kada bus pristatomos finansavimą gavusios idėjos?

Kadangi konkursui teikiamose idėjose yra aprašomi technologiniai sprendimai ir kita pareiškėjų informacija, kuri gali būti laikoma konfidencialia ar neviešinama dėl tolimesnės verslo plėtros bei sąžiningos konkurencijos, MITA privalo užtikrinti tokios informacijos konfidencialumą, tad informacija šiame etape bus pasidalinta tik jiems sutikus. Visi konkurso pareiškėjų projektai, kurių finansavimui pateikiamos paraiškos pagal priemones „Inostartas“ arba „Inočekiai“, skelbiami Europos Sąjungos investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.  

Pagal kokius kriterijus vertinamos idėjos?

Ekspertai vertino idėjos inovatyvumą ir išskirtinumą, jos galimą naują pritaikymą, mokslinių rezultatų naudojimą, vartotojų poreikių tenkinimą, naujų vartotojų, rinkų sukūrimą, technologijos konkurencinį pranašumą, produkto gamybos kaštų racionalumą, finansinį pagrindimą, galimybę patentuoti ar registruoti produkto dizainą, poveikį COVID-19 viruso ir krizės suvaldymui bei finansavimo galimybes pagal priemones „Inostartas“ arba „Inočekiai“.

Kokios dažniausios priežastys, dėl kurių idėjos nepasiekia antrojo etapo?

Nepakankamai atskleistas idėjos inovatyvumas, nepakankamas mokslinių rezultatų naudojimas, nepakankamas technologijos konkurencinis pranašumas ar nepakankamas planuojamų mokslinių tyrimų ar eksperimentinės plėtros veiklų (MTEP) pagrindimas.

Kodėl MITA konkursuose toks aktualus MTEP kriterijus?

MTEP (mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros) kriterijus svarbus todėl., kad priemonėmis “Inostartas” ir “Inočekiai” gali būti finansuojamos tik mokslinius tyrimus ar eksperimentinės plėtros veiklas vykdantys projektai. MTEP dažnai painiojama su inovacine veikla, kai siekiama tik į rinką įvesti naujus arba reikšmingai patobulintus produktus. MTEP esmė – vykdant fundamentinius, taikomuosius tyrimus, ekperimentinę ar technologinę plėtrą plėsti turimas žinias bei rasti naujų tokių žinių pritaikymo būdų.

Nustatant, ar idėja atitinka MTEP kriterijus, komisija aiškinasi, ar projekto veiklomis siekiama įgyti naujų arba papildomų žinių, ar projekto veikla grindžiama originaliomis idėjomis ir hipotezėmis, ar galima teigti, kad projekte numatytiems pasiekti rezultatams yra būdingi neapibrėžtumai, ar veikla yra sisteminga, ar projekto veiklos rezultatus bus įmanoma atkartoti ir perduoti. Ekspertai vadovaujasi visoje Europos Sąjungoje taikomu Europos Komisijos patvirtintu MTEP apibrėžimu ir kriterijais.

Kas vertina konkurso paraiškas?

Paraiškas vertina komisija iš kompetentingų ekspertų, verslo konsultantų ir mokslų daktarų, kurių sritys atitinka sumanios specializacijos prioritetus: energetika ir tvari aplinka; sveikatos technologijos ir biotechnologijos; agroinovacijos ir maisto technologijos; nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos; išmanusis, netaršus, susietas transportas; informacinės ir ryšių technologijos; įtrauki ir kūrybinga visuomenė. Vadovaujantis Europos komisijos praktika, konkurso komisijos narių vardai ir pavardės yra konfidenciali informacija, neatskleidžiama siekiant išvengti galimo poveikio idėjų vertinimo komisijos nariams.

 

Konkurso pradžia (2020 m. kovo 19 d. informacija)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbia inovatyvių idėjų konkursą „Life saving-innovations: stop COVID-19“ ir teiks ypatingą prioritetą inovacijų projektams, susijusiems su COVID-19 viruso ir krizės suvaldymu. Konkurse kviečiami dalyvauti inovatoriai, technologijų kūrėjai, startuoliai ir inovatyvios įmonės, galinčios pasiūlyti netradicinių sprendimų, panaudojant šiuolaikines technologijas.

„Kreipiuosi į gausią Lietuvos inovatorių bendruomenę su prašymu išlikti neabejingais ir pasiūlyti savo inovatyvias idėjas šiam konkursui. Kartu mes galime padėti spręsti vieną didžiausių šiuo metu žmoniją užpuolusių problemų ir suvaldyti COVID-19 krizę. Neabejoju, kad lietuviai drąsus, verslūs ir kūrybingi, o naujos idėjos gali padaryti reikšmingą proveržį“, – sako MITA direktorius Kęstutis Šetkus.

Turintys realių idėjų, kaip sukurti inovatyvių technologijų, produktų, paslaugų ar procesų, reikalingų kovai su COVID-19, kviečiami pateikti savo idėją užpildant supaprastintą formą MITA svetainėje.

Gali būti teikiamos įvairios idėjos, susijusios su naujų technologijų, inovacijų kūrimu, testavimu, prototipų gamyba, moksliniais tyrimais, pavyzdžiui, inovatyvių apsaugos priemonių  (kombinezonai, respiratoriai, kaukės, pirštinės ir pan.) prototipų sukūrimas ir paleidimas į gamybą, informacinių ir ryšių technologijų sprendimai, dirbtinio intelekto panaudojimas kuriant stebėjimo ar nuotolinio darbo sistemas, prognozuojant galimus COVID-19 židinius, padedant žmonės ar verslui organizuotis nuotolinį darbą, mokymąsi, o sergantiems – jų kasdienybę ir panašiai.

MITA specialistai užtikrina, kad dalykinę, finansinę pagalbą suteiks prioriteto tvarka ir geriausiomis sąlygomis. Idėjai įgyvendinti bus suteikiamas asmeninis ES priemones „Inostartas“ konsultantas, padedama surasti mokslo partnerius. Numatyta galimybė organizuoti mokslo, verslo, sveikatos specialistų „think-tank‘us“ (idėjų centrus) siekiant išgeneruoti perspektyviausias idėjas.

Yra sudarytos sąlygos tinkamoms idėjoms realizuoti ir finansavimui gauti bei skubos tvarka pradėti įgyvendinti inovatyvius projektus. Inovatyvias idėjas atrinks ir vertins MITA ekspertai. Geriausioms idėjoms įgyvendinti bus siūlomas ES priemonės „Inostartas“ finansavimas, vienam projektui bus skiriama apie 52 tūkst. eurų.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai patvirtinus palankesnes sąlygas verslui gauti subsidijų pagal ES investicijų priemones „Inostartas“, „Inočekiai“ ir „Inopatentas“, su COVID-19 susijusius prototipus kuriantiems ar technologijas tobulinantiems startuoliams nereikės ieškoti papildomo finansavimo savo projektui įgyvendinti. Geriausioms idėjoms įgyvendinti skiriamas ES priemonės „Inostartas“ finansavimas siekia net 100 proc. Vienam projektui planuojama skirti iki 52 tūkst. eurų.

Idėjos konkursui teikiamos iki balandžio 17 d. 24:00. Idėjų vertinimas organizuojamas skubos tvarka ir atliekamas per 2 savaites, todėl klientai kviečiami nelaukti konkurso termino pabaigos.

Vienas konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 5 idėjas, kurios bus vertinamos.

Konsultacijas teikia MITA specialistai:

  • Deividas Petrulevičius, inovacijų konsultantas, tel. +370 645 89 138, el. p. deividas.petrulevicius@mita.lt
  • Simas Dunauskas, inovacijų vadybininkas, Tel. +370 604 80679, el. p. simas.dunauskas@mita.lt
  • dr. Lina Kisielė, inovacijų vadybininkė, Tel. +370 600 45965, el. p. lina.kisiele@mita.lt
  • Tomas Vitkauskas, inovacijų vadybininkas Tel. +370 600 45982, el. p. tomas.vitkauskas@mita.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-28