BDAR

Korupcijos prevencija

 

Praneškite apie korupciją

Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai – pašalinti teisės aktų, valstybės valdžios institucijų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

Siekdami, kad MITA veikla taptų maksimaliai skaidri ir vieša, nuolatos įgyvendiname neformalias ir efektyvias prevencijos priemones, užkertančias kelią galimai korupcijai.

Jei turite žinių apie netinkamą MITA darbuotojų elgesį ar pareigų atlikimą, aplaidumą ar galimus korupcijos požymius, taip pat, jeigu įtariate, kad pareiškėjai ar projektų vykdytojai netinkamai naudojasi MITA administruojama parama, kviečiame apie tai pranešti žodžiu, raštu ar el. paštu. Žemiau pateikta nuoroda į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje pateiktą informaciją „Praneškite apie korupciją“ http://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/praneskite-apie-korupcija/, kur užpildę formą galite palikti pranešimą, bei žemiau nurodyti kontaktai, kuriais galite anonimiškai pranešti apie galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus, susijusius su MITA veikla.

Pranešimai priimami:

„Karštąja linija“ visą parą tel. (8 5) 266 3333
Faksu visą parą faks. (8 706) 63 307
El. paštu pranesk@stt.lt

Anonimiškai pranešti apie galimus pažeidimus, susijusius su MITA veikla taip pat galite užpildę formą tinklapyje  http://www.esinvesticijos.lt/lt/pranesimai-ir-korupcija

MITA pranešimai apie galimus pažeidimus, susijusius su MITA veikla, nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka, už šių pranešimų nagrinėjimą yra atsakingas Teisės, pirkimų ir vertinimų skyrius. 

Korupcijos prevencijos funkciją vykdantis asmuo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje:
Vygandas Lenkauskas
Teisės, pirkimų ir vertinimų skyrius
Vedėjas
Tel. (+370) 647 86684
El. p. vygandas.lenkauskas@mita.lt

Pranešėjui nurodžius savo asmens duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto ar kitas adresas) atsakingas už pranešimo nagrinėjimą MITA darbuotojas per 20 darbo dienų informuos pranešėją apie pateiktos informacijos patikrinimo rezultatus ir, prireikus, apie pradėtas taikyti priemones siekiant sumažinti korupcijos ir sukčiavimo pasireiškimo tikimybę.

Su pranešėjo autoryste susijusi informacija bus saugoma ir neviešinama.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra veikia pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas korupcijos prevencijos programas ir priemones.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atlieka ir motyvuotą išvadą teikia Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

https://ukmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija/korupcijos-pasireiskimo-tikimybe

Teisės aktų projektų, kuriems atliekamas antikorupcinis vertinimas, šiuo metu nėra.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-08