BDAR
gdpr

Kur ir kaip pranešti apie korupciją

Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai – pašalinti teisės aktų, valstybės valdžios institucijų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai. 

Siekdami, kad MITA veikla taptų maksimaliai skaidri ir vieša, nuolatos įgyvendiname neformalias ir efektyvias prevencijos priemones, užkertančias kelią galimai korupcijai. 

Jei turite žinių apie netinkamą MITA darbuotojų elgesį ar pareigų atlikimą, aplaidumą ar galimus korupcijos požymius, taip pat, jeigu įtariate, kad pareiškėjai ar projektų vykdytojai netinkamai naudojasi MITA administruojama parama, kviečiame apie tai pranešti žodžiu, raštu arba el. paštu. Pranešimą galite palikti užpildę formą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje „Praneškite apie korupciją“ , Europos kovos su sukčiavimu tarnybos puslapyje „Pranešk apie sukčiavimą“ arba MITA vidiniame kanale. Taip pat galite pranešti pateikę pranešimą už korupcijos prevenciją MITA atsakingam  (anonimiškai arba atskleidžiant savo tapatybę) asmeniui žemiau pateikiamais kontaktais.

MITA vidinis kanalas

 

 

Pranešimai priimami:

„Karštąja linija“ visą parą tel. (8 5) 266 3333
El. paštu [email protected] arba [email protected]

Anonimiškai pranešti apie galimus pažeidimus, susijusius su MITA veikla taip pat galite užpildę formą tinklapyje.

MITA pranešimai apie galimus pažeidimus, susijusius su MITA veikla, nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka, už šių pranešimų nagrinėjimą yra atsakingas Teisės, pirkimų ir vertinimų skyrius.

Korupcijos prevencijos funkciją vykdantis asmuo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje:
Lina Samavičienė
Teisės, pirkimų ir vertinimų skyrius
Vyr. specialistė
Tel. (+370) 647 86684
El. p. [email protected]

Pranešėjui nurodžius savo asmens duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto ar kitas adresas) atsakingas už pranešimo nagrinėjimą MITA darbuotojas per 20 darbo dienų informuos pranešėją apie pateiktos informacijos patikrinimo rezultatus ir, prireikus, apie pradėtas taikyti priemones siekiant sumažinti korupcijos ir sukčiavimo pasireiškimo tikimybę.

Su pranešėjo autoryste susijusi informacija bus saugoma ir neviešinama.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-01