BDAR
gdpr

MITA vidinis kanalas

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešimus gali palikti esami ir buvę Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros valstybės tarnautojai ir darbuotojai arba asmenys sutartiniais santykiais susiję su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Čia galite pateikti pranešimą apie Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje:

  1. galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  2. administracinį nusižengimą,
  3. tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
  4. šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  5. ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Prašome pateikti pranešimą apie pažeidimą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą ją pateikiant el. paštu [email protected].

Apie šiuos pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir prokuratūrai, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai „Praneškite apie korupciją“ ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos puslapyje „Pranešk apie sukčiavimą“.

Detalesnę informaciją gali suteikti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros darbuotojas atsakingas už korupcijos prevencijos funkciją: el. paštu [email protected].

MITA direktoriaus įsakymas „Dėl Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-02