BDAR

Aptartas strateginis Klaipėdos regiono specializacijos planas ir jo sinergija su ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“

Data

2021 04 27

Įvertinimas
0
alvaro-reyes-qWwpHwip31M-unsplash.jpg

Balandžio 23 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su Asociacija „Klaipėdos regionas“ organizavo diskusiją, kurioje mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) atstovai, mokslininkai, tyrėjai, ekspertai ir visi kurie domisi naujovėmis, aptarė Klaipėdos regiono specializacijos strategijos planą ir jo sinergiją su Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrosios 2021–2027 m. programos „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe) viena iš darbo programų – Europos inovacijų taryba (angl. European Innovation Council, EIC).

Šiuo metu baigiama rengti Klaipėdos regiono specializacijos strategija iki 2030 m. (toliau – KR SS), kuri yra pirmasis tokio pobūdžio strateginis dokumentas tiek Klaipėdos regione, tiek Lietuvoje. Tai svarbiausias Klaipėdos regiono (toliau – Regionas) ekonominės plėtros dokumentas, apibrėžiantis Regiono savivaldų, verslo, mokslo ir švietimo bei bendruomeninių struktūrų sutartą regiono ekonominės plėtros viziją, jos įgyvendinimo kryptis ir priemones. Rengiant šį dokumentą įvertintos Regiono augimo galimybės, turimas potencialas, nusistatytos regiono augimo kryptys, įvertintos dabarties ir galimos ateities tendencijos, nacionalinė ir tarptautinė atskirų sričių politika. KR SS pagrindas – iš bendrų Regiono poreikių į strateginį-politinį lygmenį kylantys veiksmais ir iniciatyvos, Regiono dalyvių partnerystė ir bendradarbiavimas bei visų sutarimas ir įsipareigojimas įgyvendinti bendrą viziją. 

KR SS nustatomos šios Regiono specializacijos iki 2030 m. kryptys: 1. Jūrinė ekonomika 2. Bioekonomika 3. Darnus jūrinis ir pakrančių turizmas 4. Pažangios pramonės ekonomika 5. Paslaugų ekonomika. Daugiau informacijos apie rengiamą KR SS: Specializacija - Asociacija „Klaipėdos regionas” (klaipedaregion.lt).

Kiekvienai iš šių KR SS krypčių yra parengti veiksmų planai, kurių įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo visų keturių Regiono sektorių ir, ypač, verslo sektoriaus įsitraukimo. Numatoma, kad didžioji dalis priemonių galėtų būti finansuojama pritraukiant išorės finansavimo lėšas inovacijų diegimui Regione.

Renginio metu buvo aptarta viena prioritetinių krypčių, skirta aktyvinti Klaipėdos regiono mokslo ir verslo projektų integraciją į tarptautinę erdvę. MITA MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistė dr. Edita Bagdonaitė kartu su renginio dalyviais aptarė „Europos inovacijų tarybos“ darbo programą, kuri yra atvira visų sričių ankstyviausiems moksliniams ir technologiniams tyrimams finansuoti bei numato paramą atsirandančioms proveržio technologijoms arba ardančiosioms inovacijoms sveikatos, žaliojo kurso, skaitmeninimo ir kitose tikslinėse kryptyse. Viena iš Europos inovacijų tarybos priemonių suteikia unikalią vertės dalį mažoms ir vidutinėms įmonėms taikydama mišrųjį finansavimo modelį, todėl įmonės gali teikti prašymą ne tik dotacijai, bet ir investicijai į kapitalą. Aktuali naujiena šioje priemonėje – pradėtas taikyti dirbtinio intelekto metodas, efektyvins paraiškų rengimo procesą, kuris taps greitesnis, pigesnis ir kokybiškesnis.

Siekiant, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos labiau padėtų įgyvendinti Klaipėdos regiono atitinkamų apimčių sričių strateginę politiką, planavimo proceso metu bus atsižvelgta į ES politikos prioritetus.