BDAR
Close

Elektrinis autobusas „Dancer“ – verslo ir mokslo bendradarbiavimo rezultatas

Data

2020 05 06

Įvertinimas
5
Dancer_elektrobusas_Domas Rimeika_foto-104_1000.jpg

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) Klaipėdos technologinei įmonei „Vėjo projektai“, sukūrusiai unikalų elektrinį autobusą „Dancer“, vienai pirmųjų Lietuvoje suteikė inovatyvios įmonės statusą.

Inovatyvios įmonės statusas – tai naujovė ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Šis statusas atveria kelius į inovatyvios veiklos pripažinimą, patogesnį ir greitesnį mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklų identifikavimą.

„Tai mums svarbus pripažinimas, nes rezultate įmonė galės vystyti jau esančią elektrinių autobusų technologinę lyderystę ir išlikti konkurencinga ateityje. Ne mažiau svarbu ir tai, kad turime galimybę pasinaudoti pelno mokesčio lengvatomis. Įprastai įmonių pelno mokesčio tarifas yra 15%, tuo tarpu bendrovėms, turinčioms inovatyvios įmonės statusą, jis siekia 5 %“, – sako dr. Rimantas Didžiokas,  UAB „Vėjo projektai“ Inovacijų ir plėtros departamento vadovas.

„Praktika rodo, kad nemaža dalis įmonių Lietuvoje vykdo MTEP veiklas, tačiau nepasinaudoja galimybe sutaupyti. Pelno mokesčio lengvata gali pasinaudoti bet kurioje srityje dirbančios įmonės – nuo gamybos iki paslaugų. Jeigu kyla klausimų dėl MTEP veiklų identifikavimo, rekomenduojame kreiptis į MITA: teikiame profesionalias konsultacijas, nemokamai atliekame vertinimą. Atitinkančioms reikalavimus įmonėms suteikiame inovatyvios įmonės statusą. Tokiai įmonei pelno mokesčio lengvata pritaikoma dar paprastesne tvarka“, – komentavo MITA l.e.p. direktorius Gintas Kimtys.

Elektrinis autobusas pagamintas iš perdirbto plastiko

Bendradarbiavimas su mokslininkais įmonei „Vėjo projektai“ padėjo sukurti daugeliu technologinių ir aplinkosauginių aspektų pirmaujantį elektrinį autobusą „Dancer“. Lietuvoje sukurtas „Dancer“ yra lengviausias iš šiuo metu eksploatuojamų elektrinių autobusų pasaulyje, o tai reiškia mažesnes energijos sąnaudas ir didesnį konkurencingumą.

Taip pat šis naujos lietuvių auto pramonės kūrinys pasaulyje pirmauja aplinkosauginiais aspektais. „Elektrinio autobuso „Dancer“  kėbulas, kurio technologijos kurtos kartu su Lietuvos mokslininkais, yra gaminamas panaudojant svarų kiekį perdirbto PET plastiko. Tokiu būdu įmonė veikia žiedinėje ekonomikoje, jos sukurti autobusai mažina ne tik CO2, kietųjų dalelių emisijas, tačiau ir plastiko atliekų kiekį“, – pasakojo dr. R.Didžiokas.

Idėja išvystyta kartu su mokslininkais

Elektrinio autobuso „Dancer“ idėjos autorius Alvydas Naujėkas jos įgyvendinimą nuo pat pradžių siejo su poreikiu bendradarbiauti su mokslo institucijomis. 2012 m. lapkričio 29 d. jo iniciatyva suburti įvairių sričių verslininkai ir mokslininkai įkūrė Vėjo ir saulės transporto aljansą ViSATA. Šios iniciatyvos tikslu tapo atsinaujinančia energija varomo miesto transporto idėjos įgyvendinimas.

Aljanso steigėjai yra mokslinius tyrimus šioje srityje vykdantys Kauno technologijos (KTU) ir Klaipėdos (KU) universitetai drauge su elektrinių autobusų technologijas kuriančia bendrove „Vėjo projektai”.

Dar tuomet UAB „Vėjo projektai“ valdybos pirmininkas Alvydas Naujėkas teigė: „Turime progą pataikyti į dešimtuką, kurdami taupias ir draugiškas miestui transporto sistemas. Daugelis Europos ir pasaulio miestų jau pradeda elektrifikuoti miesto transportą. Lietuvos mokslininkų potencialas yra pajėgus išspręsti technologinius iššūkius, kurti bei eksportuoti pasaulinėje rinkoje paklausias elektrinio transporto inovacijas“.

Pasak A. Naujėko,  pagrindinis verslo ir mokslo bendradarbiavimo tikslas yra atsinaujinančia energija varomą transportą paversti ypač komerciškai patraukliu.

Aljanso ViSATA sukūrimas tapo vienu iš akstinų atsirasti konkrečioms mokslinio bendradarbiavimo sutartims tarp UAB „Vėjo projektai“ ir Lietuvos technologinio profilio universitetų. Šių sutarčių pagrindu KTU Mechanikos ir mechatronikos fakulteto ir KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto mokslininkai nuolat atlieka verslo įmonės užsakomuosius mokslinius tiriamuosius darbus.

„Jie dažniausiai kviečiami atlikti verslo įmonėje sukurtų koncepcinių techninių-technologinių sprendimų įgyvendinamumo analizę, sprendžia konkrečius elektrinės transporto priemonės sistemų bei konstrukcijų funkcionalumo, patikimumo, ilgaamžiškumo, jų optimizavimo ir panašius uždavinius“, – pasakojo R.Didžiokas.

Pažymėtina, kad svarbiausiais įmonės inžinieriais dirba Lietuvos universitetų absolventai. Atskirų specifinių uždavinių sprendimui, pavyzdžiui, naujų kompozitinių medžiagų sukūrimui, kviečiami užsienio universitetų bei tyrimų laboratorijų specialistai (TU Delft, CFK Airbus ir kt.).

Nauda – sukuriama pridėtinė vertė

 „Verslas bendradarbiaudamas su mokslu yra pajėgus sukurti didžiulę pridedamąją vertę. Tai padeda būti konkurencingas ne tik Lietuvos, tačiau ir Europos bei pasaulio mastu bei išlaikyti šį konkurencingumą ilgalaikėje perspektyvoje“, –  sako dr. Rimantas Didžiokas.

Nuo 2012 metų įmonėje vykdomas kūrybinis mokslo ir verslo bendradarbiavimas konkrečioje elektrinio transporto priemonių vystymo srityje yra abipusiai naudingas. Įmonei kuriant inovacijas analitiškai pagrįstos ir eksperimentiškai patikrintos mokslininkų įžvalgos yra kritiškai svarbios.

Ypač aktuali yra galimybė naudotis universitetų mokslinių laboratorijų atviros prieigos principu veikiančia modernia mokslinių tyrimų įranga. Lietuvos mokslininkai gauna verslo įmonės užsakymus konkretiems taikomiesiems moksliniams tyrimams, juos vykdydami plėtoja savo kompetencijas ir didina  universitetų mokslo potencialą.

„Esame įsitikinę,  kad valstybės paskatos skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą įvairiomis formomis sukurs daug didesnę pridedamąją vertę, skatins inovatyvios lietuviškos ekonomikos plėtrą. Toks bendradarbiavimas yra abipusiai komerciškai sėkmingas“, –  įsitikinęs dr. R. Didžiokas.

Ateities planai – MTEP veiklos

Įmonė yra sukūrusi techniškai ir ekologiškai pažangų elektrinį autobusą išskiriantį savo patrauklumu ir techninėmis galimybėmis. Pereinant iš technologijų ir produktų kūrimo į gamybos etapą įmonei yra labai svarbu likti inovacijų lyderiu. Tad šis tikslas suponuoja labai konkrečius uždavinius MTEP veikloms.

„Aktualiausios šiuo metu yra naujų medžiagų, efektyvių energijos saugojimo ir transformavimo sistemų, autonominio transporto valdymo sistemų kūrimo veiklos. Įmonė planuoja toliau ir nuolatos plėtoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą. Tai vienintelis kelias išlikti lengviausiais, ekologiškiausiais ir greičiausiai pasaulyje įkraunamais elektriniais autobusais“, –  mintimis apie ateities planus dalinosi dr. Rimantas Didžiokas,  UAB „Vėjo projektai“ Inovacijų ir plėtros departamento vadovas.

 

Trumpa įmonės istorija

2012

Vėjo elektrinių  srityje dirbusių bendraminčių naujos veiklos paieškos apsistojo ties elektrinio miesto transporto kūrimu. Idėją kurti elektrinį miesto transportą paskatino siekis kurti sveikesnius ir patogesnius miestus, įžvelgtos galimybės ekologišką verslą suderinti su ekologine logika. Darnių miesto transporto technologijų kūrimas tapo pagrindine UAB „Vėjo projektai”  veikla, pakeitusia vėjo energetiką.

2015

Eksperimentinės veiklos etapas. Troleibusas „Škoda TR14“ konvertuotas į pilnai elektra varomą transporto priemonę. Naujų kompozitinių kėbulo medžiagų dėka transporto priemonės svorį pavyko sumažinti daugiau nei perpus ( 57%). Sukurta ne tik lengva, tačiau ir permatoma koncepcinė transporto priemonė.

2019

Iš pagrindų permąsčius elektrinio autobuso konstrukciją sukurtas ir sertifikuotas visiškai naujas lietuviškas elektrinis autobusas „Dancer“. Sukurta ypač greito įkrovimo technologija, leidžiant autobusą įkrauti greičiau nei per 10 min. Pasiektas mažiausias pasaulyje įregistruoto elektrinio autobuso svoris.

2020

Sėkmingo verslo ir mokslo, Klaipėdos miesto savivaldybės, Klaipėdos autobusų parko bendradarbiavimo dėka įvykdytas pirmasis komercinis užsakymas. Pirmieji autobusai „Dancer” veža keleivius Klaipėdos viešojo transporto maršrutuose, mieste įrengta ypač galinga 500 kW elektrinių autobusų įkrovos sritis. Klaipėdos LEZ veiklą pradeda nauja elektrinio transporto kūrimo laboratorija.

Foto aut: Domas Rimeika.