BDAR
gdpr

Galimybės įmonėms išnaudoti pandemijos laikotarpį, įsitraukiant į verslo pridėtinę vertę didinančias iniciatyvas

Data

2020 11 11

Įvertinimas
0
skaitmenizacija.jpg

Lapkričio 6 d. vyko virtualus renginys „Tramplinas skaitmeninei pramonės įmonių transformacijai: nuo inovacijų audito iki įsiliejimo į tarptautinį partnerysčių tinklą“, organizuojamas Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) kartu su partneriais Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) bei Lietuvos inovacijų centru (LIC). Jo metu įmonėms buvo pristatytos iniciatyvos, padedančios įgyvendinti skaitmeninę transformaciją, įsilieti į tarptautinį technologijų partnerysčių tinklą ir jau dabar įgyvendinti pokyčius, kurie inovatyvioms įmonėms padėtų tapti dar inovatyvesnėms, našesnėms ir konkurencingesnėms.

MITA vadovas Gintas Kimtys, sveikindamas dalyvius, džiaugėsi organizuojamu renginiu apie įmonių transformaciją, nes, kaip teigė jis: „šiandienos verslo tai ir laukia – norint išsilaikyti rinkoje, įmonės turi keistis ir adaptuotis, atsigręžti į žaliąją ekonomiką, tvarumą ir skaitmenizaciją.  Skaitmeninimas šiuo metu keičia pramoninius gamybos procesus ir verslo modelius visame pasaulyje. Transformacijos svarbą puikiai parodė šie metai – tie verslai, kurie dėl pandemijos ir susiklosčiusios situacijos šalyje sugebėjo persiorientuoti ir įdiegti inovacijas, ne nukentėjo, o tik dar labiau išaugo. Tokios įmonės ir jų kuriamos inovacijos yra Lietuvos ateitis, užtikrinančios ekonomikos augimą ir tarptautinį konkurencingumą, o Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra stengiasi visokeriopai prisidėti prie tokių įmonių kūrimosi ir suteikti galimybes jų plėtrai“.

Renginyje papasakota apie jau įsibėgėjusį projektą „SmartInotech pramonei“. MITA kartu su LIC ir 5 skaitmeninių inovacijų centrų ekspertais rengia inovacijų auditus pramonės įmonėms, kurių metu įvertinamas įmonių inovacinis potencialas, nustatomi žingsniai, kurių reikėtų imtis, siekiant didesnio novatoriškumo bei pateikiamos rekomendacijos dėl skaitmeninių technologijų diegimo, kurios užtikrintų technologinį atsinaujinimą, efektyvesnę veiklą ir sėkmę konkuruojant rinkoje. Projekte įgyta skaitmeninių inovacijų ekspertų patirtis turėtų prisidėti ir prie sėkmingų pramonės transformacijos projektų. „SmartInotech pramonei“ projekto vadovas Paulius Petrauskas trumpai pristatė DNR plano „Pramonės perorientavimas“ priemonę ir atsakė į pramonės įmonių atstovų klausimus. Skatinant pramonės įmones investuoti į atsinaujinimą, dabar svarbu atsižvelgti ne tik į veiklos efektyvinimą ir konkurencingumo užtikrinimą, bet ir į jau kuris laikas dominuojančią žiedinės ekonomikos tematiką, prisidėti prie tvaraus Lietuvos verslo augimo ir integracijos Europoje. 

LPK tarptautinis inovacijų ekspertas Gintaras Vilda pristatė, kokią pagalbą iniciatyvos „InterInoLT“ tarptautiniai ir nacionaliniai ekspertai gali suteikti įmonėms, siekiant prisitraukti tarptautinių MTEPI programų finansavimą ir įsiliejant į tarptautinį technologijų partnerysčių tinklą.

„Siekdama įtvirtinti savo, kaip globalaus žaidėjo, poziciją, ES atveria verslui galimybes atnaujinti įmones ir kurti aukštesnės pridėtinės vertės produktus. Skaitmeninė transformacija yra brėžiama kaip ES dešimtmečio prioritetas ir skiriamos milijardinės ES lėšos ekonomikos gaivinimui – Lietuva turi unikalų šansą patekti į uždarą Europos skaitmeninių inovacijų centrų ratą. Šiandien COVID-19 įkarštyje dirbame ne tik ta kryptimi, kad nuo pandemijos nukentėjęs verslas užsitikrintų deramą efektyvią ir operatyvią paramą, bet ir tam, kad įmonės išnaudotų šį laiką būtiniems pokyčiams, gaudamos mūsų ir mūsų partnerių ekspertų pagalbą: nuo bandymų prieš investuojant į skaitmeninimą, inovacijų strategavimą ir valdymą, skaitmeninių įgūdžių kėlimą iki finansavimo ir žengimo į tarptautinius tinklus“, – sveikindamas renginio dalyvius sakė LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius.

Daugiau informacijos apie MITA įgyvendinamus projektus:

Smart Inotech pramonei
InterIno LT