BDAR
gdpr

Gamybos ateičiai skirtame „EIT Manufacturing Summit 2021“ bus pristatytas Lietuvos pavyzdys

Data

2021 11 18

Įvertinimas
0
SUMMIT-2021_Invitations-aspect-ratio-2000-1208.png

Lapkričio 30 d. Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) tarptautinė žinių ir inovacijų bendrija „EIT Manufacturing“ organizuoja gamybos sektoriaus atstovų susitikimą „EIT Manufacturing Summit 2021“. Kasmet tūkstančius dalyvių iš visos Europos ir už jos ribų pritraukiantis renginys šiemet vyks virtualiai. Jo tema – gamybos sektoriaus ateitis – itin aktuali ir Lietuvai, kuri yra viena iš septyniolikos EIT Manufacturing bendrijos šalių, įtrauktų į EIT regioninę inovacijų schemą EIT RIS (angl. Regional Innovation Scheme).

Virtualiame „EIT Manufacturing Summit 2021“ Europos gamybos sektoriaus atstovai keisis idėjomis, kokių veiksmų reikia imtis pereinant prie ekologiškų ir skaitmeninių technologijų. Neišvengiami pokyčiai verčia kelti klausimą, kaip gamyba atrodys ateityje, ir kokią įtaką jie darys dirbantiesiems šioje srityje. 

Renginio metu bus sprendžiami klausimai, su kuriais susiduria ne tik visa ES pramonė, bet ir visuomenė. Pavyzdžiui, kokių naujų įgūdžių reikės dirbantiems gamybos sektoriuje ir kaip užpildyti atotrūkį tarp turimų įgūdžių ir jų poreikio. Bus ieškoma atsakymų, kaip sukurti ir išlaikyti įvairesnę darbo jėgą, kaip į sektorių pritraukti daugiau žmonių, kurie imtųsi vadovaujančių pozicijų, ir kaip užtikrinti, kad vyresnės kartos darbuotojai pokyčių akivaizdoje išliktų motyvuotibei naudingi. Dar vienas svarbus uždavinys – užtikrinti, kad į žmogų orientuoti pokyčiai atitiktų ir žaliosiostransformacijos tikslus.

Vieną iš renginio dienų numatyta regioninės inovacijų schemos sesija. Jos metu pagrindinį dėmesį organizatoriai žadaskirti temai „RIS šalys kaip žaidimo keitėjai: inovacijų perkėlimas iš RIS į Europą“ (angl. RIS Countries as Game Changers: Bringing Innovation from RIS to Europe). Šia renginio dalimi siekiama pateikti EIT RIS šalyse jau sukurtų inovacijų pavyzdžių, pristatyti visų trijų „žinių trikampio“ pusių – įmonių, švietimo ir mokslo įstaigų – įsitraukimą irprogramos pridėtinę vertę jos dalyviams.

„EIT Manufacturing Summit 2021“ programa – joje numatyti net du Lietuvos atstovai – sufleruoja, kad esame vis labiau girdimi ir reikalingi. Pagrindinį pranešimą RIS sesijoje šiemet pakviestas pristatyti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) su partneriais įgyvendinamo „InterInoLT“ projekto tarptautinis inovacijų ekspertas, Gamybos inovacijų slėnio vadovas Gintaras Vilda. Vienas „Pramonė 4.0“ judėjimo pradininkų Lietuvoje su auditorija pasidalins įžvalgomis apie dalyvavimą Europos programose – Lietuvos pavyzdžiu pristatys EIT Manufacturing RIS iniciatyvos naudą EIT RIS šalims ir jų ekosistemoms. Panelinėje diskusijoje apie kvalifikuotą gamybos darbo jėgą Europoje dalyvaus „EIT Manufacturing“ stebėtojų tarybos narė Daiva Urbanavičienė.

Baltijos šalių regioną „EIT Manufacturing“ nuo 2018 metų atstovauja Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės sektoriaus asociacija LINPRA, veikianti kaip EIT RIS centras (angl. EIT RIS Hub). Ji skleidžia informaciją apie bendrijos veiklą, vykdomus projektus, vysto tinklaveiką, įtraukia regiono verslą, akademinę bendruomenę, novatorius ir tyrėjus į tarptautines vertės kūrimo grandines, skatina jų bendradarbiavimą ir inovacijų kūrimą.

MITA  projekto „InterInoLT“ ekspertų teigimu, Lietuvos įmonėms bei švietimo ir mokslo įstaigoms „EIT Manufacturing“ yra vertinga galimybė įsitraukti į stiprias tarptautines vertės kūrimo grandines, realizuoti idėjas, didinti savo žinomumą, atskleisti potencialą ir stiprinti savo bei šalies konkurencingumą.

Dar vieną galimybę transformuotis pasiryžusios Lietuvos pramonės atstovams siūlo projektas „Smart InoTech pramonei“. Ekspertų komanda padeda įvertinti įmonės inovacinį potencialą, suformuoti inovacijų kūrimo strategiją bei rasti tinkamas finansavimo programas.


Apie „EIT Manufacturing“. Ši 2018 metais EIT inicijuota bendrija yra 50-ies partnerių (17-os Europos šalių) konsorciumas, kurio veikla finansuojama iš ES mokslinių tyrimų finansavimo programos Horizontas 2020. Bendradarbiaudamos su „EIT Manufacturing“ konsorciumo partneriais ir kitomis suinteresuotomis šalimis ekosistemos narės turi galimybę dalyvauti įvairiuose verslo ir inovacijų akceleravimo projektuose. 

Apie „InterInoLT“. Projekto ekspertai aukštąją ir vidutinę aukštąją pridėtinę vertę kuriančių Lietuvos pramonės sektorių įmonėms padeda dalyvauti „Horizon Europe“ konsorciumuose, įsilieti į Europos inovacijų tinklą bei pritraukti lėšų inovacijoms kurti.  Nuo 2019 m. projektą „Lietuvos verslo integracija į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų vertės grandines (InterInoLT)“ MITA įgyvendina kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) ir Lietuvos inovacijų centru (LIC). 

Parengta įgyvendinant iš Europos Sąjungos stuktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Smart Inotech pramonei“. Projekto  Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0004. Plačiau apie projektą skaitykite ČIA