BDAR

Inovacijas Lietuvoje stiprins naujai paskirta MITA MTEPI skyriaus vedėja

Data

2021 06 01

Įvertinimas
2
lina.JPG

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) turi naują MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėją. Ja tapo dr. Lina Kisielė, jau 4 metus dirbanti MITA projektų „Gyvybės mokslų industrijos plėtros skatinimas“ inovacijų vadybininke ir „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra (InoLink)“ klasterių plėtros koordinatore. Prieš tai ji ėjo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto patarėjos pareigas.

MITA MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius yra atsakingas už inovacijų plėtrą ir skatinimą šalyje, inovacijų diegimui palankios aplinkos formavimą, tarptautinį mokslo ir technologinį bendradarbiavimą, Lietuvos pasiekimų inovacijų srityje populiarinimą, nacionalinių ir tarptautinių finansavimo priemonių administravimą, MTEP veiklų vertinimą. 

Didžiausias dėmesys 2021 metais bus skiriamas pasirengimui dalyvauti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrojoje 2021–2027 m. programoje „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe), taip pat tokiose tarptautinėse programose kaip „Eurostars 3” ir „Eureka”. Lina Kisielė sieks padidinti tarptautinių programų žinomumą ir įmonių įsitraukimą bei didinti Lietuvos įmonių ir mokslininkų dalyvavimo „Europos horizontas“ programoje, pagal MITA administruojamas sritis, skaičių.