Kaip plėstis į tarptautinę rinką? 5 priemonės tarptautiniam bendradarbiavimui

Data

2018 10 29

Įvertinimas
0
entrepreneur-1000.jpg

Lietuvos verslas ir mokslas vis dažniau domisi galimybėmis dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų ir inovacijų programose. Todėl iškyla kausimų, kaip patikrinti ir pristatyti savo idėją tarptautiniu mastu, ar vystomos idėjos yra perspektyvios.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) siūlo pasinaudoti programų ir priemonių įvairove. Klientams sudaromos sąlygos dalyvauti užsienio parodose ir renginiuose,  užmegzti  naujų kontaktų, pristatyti idėją potencialiems investuotojams, akceleruotis užsienio centruose ir taip įgyti naujų žinių inovacijoms kurti. Labai svarbu užmegztas partnerystes tęsti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektuose bei gauti tokiems projektams finansavimą. 

Lietuviai bendradarbiauja su įvairiomis valstybėmis. Kaip rodo didžiausios ES investicijų programos „Horizontas 2020“ duomenys, daugiausiai bendrų projektų lietuviai vykdo su Vokietija (533 partneriai), Italija (506) ir Prancūzija (503). Programos dalyviai tarptautinių projektų metu įgyja įvairių kompetencijų, tarp jų paraiškų rengimo, projektų valdymo įgūdžių, tarptautinio bendradarbiavimo patirties. Verslas turi galimybę patobulinti jau esamus produktus ar sukurti naujus bei tokiu būdu išvystyti konkurencinį pranašumą rinkoje.

Lietuviai turi galimybių sukurti naujus prototipus ir juos ištestuoti. Štai tarptautinė programa „Eurostars-2“ kaip tik siūlo tokią galimybę. 2017 m. buvo vykdoma 18 šios programos projektų, kuriems skirta 1,1 mln. eurų finansavimas. Projektai dažniausiai vykdomi pramoninės gamybos, medžiagų ir transporto srityse.

„Bendradarbiaujant verslui ir mokslui tarptautiniuose projektuose sukuriama vis daugiau naujų produktų ir paslaugų, o tai padeda įmonėms augti ir plėstis į užsienio rinkas. Žinių mainai, poreikių išsiaiškinimas ir supratimas yra naudingas abiem pusėms, tad tolimesnis darbas kartu veda į praktikoje pritaikomus rezultatus. Pabaigus vieną tarptautinį projektą, verslas mato naudą ir dažnai tęsia darbus kituose“, - teigia MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas Ričardas Valančiauskas.

Kaip verslui įsijungti į tarptautinius projektus? MITA siūlo pasinaudoti įmonių tarptautiškumo skatinimo priemone, kuri atveria kelius vykti į tarptautinius konsorciumų susitikimus. 2017 metais MITA finansavo net 74 įmonių dalyvavimą 21 tarptautiniame renginyje, kurie vyko 16-oje skirtingų užsienio valstybių. 

Ne tik brandžios įmonės, bet ir jaunas verslas turėtų domėtis tarptautinėmis galimybėmis, todėl MITA turi specialią priemonę, kuri skirta norintiems akceleruotis užsienyje, tai yra gauti paslaugų užsienio mokslo ir technologijų parkuose, inkubatoriuose. Priemonės metu dalyviai turi galimybę įgyti skirtingų kompetencijų mokymų eigoje, taip pat vykti į susitikimus su verslo atstovais bei investuotojais, aplankyti tarptautines kompanijas, pvz.: „eBay“, „Amazon Web Services“, „PayPal Innovation Lab“ ar „Huawei“.

Besidomintiems pažangiausiomis kosmoso, gynybos, GPS ar žemės stebėjimo technologijomis –  atviri net trys Europos kosmoso agentūros (EKA) centrai. Vizitų į EKA metu Lietuvos verslui suteikiama galimybė vykti į kosmoso srities tarptautinius renginius, kuriuose užmezgami nauji kontaktai ateities projektams ir užsakymams. Į tokius centrus per paskutinius trejus metus jau vyko pristatyti savo vystomų technologijų 11 įmonių iš Lietuvos.

Besidomintiems tarptautiniais ryšiais ir naujų projektų galimybėmis,  MITA susistemintą apie programas ir priemones pateikė infografikuose: http://mita.lrv.lt/lt/ziniasklaidai/infografikai

Infografikai paruošti pagal ES projektą „Technologijų ir inovacijų populiarinimas“, kuris yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto tikslas – populiarinti technologijų pažangą ir inovacijas, informuojant verslą ir verslui imlią visuomenę apie mokslinių tyrimų vykdymo ir inovacijų diegimo naudą. Projektą vykdo MITA.