Kviečiame siūlyti išmaniąsias transporto eismo sistemas ir metodikas Vilniaus senamiesčiui

Data

2019 01 07

Įvertinimas
0
Vilnius_1000.jpg

Kasmet augant automobilizacijos lygiui vis labiau pasireiškia neigiamos pasekmės visuomenei ir aplinkai. Tranzitinis transporto srautas per Vilniaus senamiestį sudaro virš 25 tūkst. automobilių per parą. Todėl būtina mažinti automobilių srautą ir sudaryti galimybes žmonėms aktyviau naudotis viešuoju transportu ir bevariklėmis transporto priemonėmis, sukurti išmaniąją stebėsenos sistemą.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės ikiprekybiniame pirkime, kurio tikslas – ištirti transporto srautus pagal MTEP analizės ir pilotinių bandymų rezultatus dėl eismo reguliavimo ir planavimo bei pasiūlyti inovatyvius eismo ribojimo ir reguliavimo sprendimus Vilniaus senamiesčiui. Šiuo ikiprekybiniu pirkimu taip pat siekiama sudaryti prielaidas ir įtraukti bendruomenę į miesto judumo planavimą ir įgyvendinimą.

Galutinis rezultatas  – laukiama sukurtos koncepcijos ir metodikos, o jų pagrindu ir parengto modelio, kaip galima eliminuoti ar bent sumažinti transporto eismą senamiestyje. Siekiama, kad 15 proc. sumažėtų teršalų emisijos, 10 proc. triukšmo lygis riboto eismo teritorijoje.

Siūlomoje koncepcijoje būtina pritaikyti inovatyvias priemones, kurios padėtų kurti išmanųjį miestą, tokias kaip stovėjimo vietų detektorius, įvažiuojančių į riboto eismo teritoriją automobilių numerių skanavimas, visuomenės dalyvavimas darnaus judumo planavime ir įgyvendinime, panaudojant interaktyvios sužaidybintos urbanistinės aplinkos technologijas.

Manoma, kad tikslinga skatinti žmonių susidomėjimą energiją taupančiomis transporto priemonėmis ir naujomis pažangiomis technologijomis, kurios mažintų teršalų emisijas ir leistų atlaisvinti automobilių užimtas miesto erdves žmonių bendravimui ir poilsiui.

Ikiprekybinio pirkimo konkurso „Viešosios aplinkos humanizavimas racionalizuojant transporto eismą miesto centrinėje dalyje (Vilniaus senamiesčio pavyzdžiu)“ sąlygos skelbiamos MITA ir Vilniaus miesto savivaldybės svetainėse.

Pasiūlymus šiam ikiprekybiniam pirkimui galima teikti el. paštu audrius.vaznelis@vilnius.lt iki 2019 m. vasario 1 d. 9.00 val.

Nuotr. © www.vilnius-tourism.lt, VšĮ Go Vilnius