BDAR
gdpr

Kviečiame tapti ekspertais – prisidėkite prie inovatyvių idėjų vertinimo

Data

2020 12 21

Įvertinimas
0
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), skatindama mokslo ir verslo bendradarbiavimą, inovacijų plėtrą, naujų technologijų ir produktų atsiradimą, administruodama programas ir priemones į pagalbą pasitelkia išorės ekspertus – įvairių mokslo šakų bei praktikos atstovus. „MITA nuolat organizuoja naujų ekspertų atranką ir kviečia universitetų, mokslo institutų, verslo įmonių bei organizacijų atstovus, norinčius prisidėti prie inovatyvių idėjų plėtojimo ir Lietuvos inovacijų ekosistemos stiprinimo, spartinant Lietuvos ekonomikos plėtrą, užtikrinant ekonomikos augimą ir tarptautinį konkurencingumą registruotis ir tapti MITA ekspertais“- teigia MITA vadovas Gintas Kimtys. 

Lietuvos įmonės bei mokslo ir studijų institucijos, dalyvaudamos agentūros administruojamose programose ir projektuose, teikia paraiškas finansavimui gauti, kurių idėjų tinkamumą nustato ekspertai. Ekspertai vertina ar projektų metu planuojamos vykdyti veiklos atitinka sumaniosios  specializacijos bei mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (MTEP) reikalavimus, įvertina mokslo ir studijų institucijoje sukurtų produktų komercinimo, įvedimo į rinką perspektyvas. Ekspertų darbas apmokamas.

MITA ekspertinę veiklą reglamentuoja Ekspertinio vertinimo organizavimo tvarkos aprašas. Asmenys, norintys tapti MITA ekspertais, turi atitikti tam tikrus nustatytus reikalavimus. Pateiktas eksperto registracijos anketas vertina MITA atitinkamos mokslo srities ekspertų taryba. Šiuo metu yra ypatingas ekspertų poreikis medicinos (visuomenės sveikatos), aplinkos inžinerijos, IT inžinerijos, žemės ūkio, energetikos, logistikos ir dizaino sritims. 

Reikalavimai mokslo srities ekspertams: 

  • per pastaruosius penkerius metus turėti paskelbtus ne mažiau nei 5 mokslinius straipsnius Lietuvos ir/ar užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose arba 3 straipsnius leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Clarivate Analytics Web of Science ir (arba) Scopus duomenų bazėje. Atstovai, paskelbę mokslinių monografijų, gali būti publikavę mažiau mokslinių straipsnių, nei nurodyta šiame punkte;
  • turėti ekspertinio darbo patirties, tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programų projektų vertinimo patirtis būtų privalumas;
  • per pastaruosius penkerius metus turėti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų rengimo ir vykdymo patirties; užregistruotų patentinių paraiškų ar patentų bei tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje patirtis būtų privalumas;

Reikalavimai verslo srities ekspertams:  

  • per pastaruosius penkerius metus turėti technologinės plėtros ir inovacijų diegimo bei bendradarbiavimo su mokslo ir studijų institucijomis patirties;
  • užregistruotos patentinės paraiškos ar patentai, paskelbtos mokslinės publikacijos, dalyvavimas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektuose, ekspertinio darbo patirtis būtų privalumas;

Atranka vykdoma užpildant Eksperto registracijos anketą. Kviečiame registruotis ir tapti MITA ekspertais!

Trumpa registravimosi instrukcija

Kilus klausimams dėl jungimosi prie MTEPIS ar anketos pildymo, kreipkitės el. p.  [email protected];

Kilus klausimams dėl kitų su ekspertine veikla susijusios informacijos, kreipkitės el. p. [email protected].