BDAR
Close

Lietuvos mokslo potencialas energetikos srityje pristatytas Ukrainoje

Data

2018 01 02

Įvertinimas
2
lietuva-ukraina-veliaveles.jpg

2017 m. gruodžio mėn. 19 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) Lietuvos Respublikos ambasadoje Ukrainoje organizavo konferenciją Open R&D Lithuania - Efficient Development of the Energy Sectorkurioje Lietuvos energetikos instituto (LEI) mokslininkai pristatė savo turimas kompetencijas energetikos srityje. Daug diskusijų sulaukė nacionalinio energetinio saugumo  ir elektros energetikos sistemų ir išmaniųjų tinklų technologijų vystymo temos. Konferencijos dalyviai domėjosi situacija Lietuvoje ir galimybėmis Lietuvos energetikos instituto pagalba perkelti Lietuvos gerąją patirtį į Ukrainą. 

LEI Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorijos vadovas dr. Virginijus Radziukynas Ukrainos atstovams papasakojo apie vykdomus tyrimus elektros energetikos srityje bei Europos Sąjungos politikos niuansus ir instituto mokslininkų sudarytas metodikas, skirtas elektros energetikos sistemų vystymui, naudojant išmaniąsias technologijas.

LEI Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vadovas prof. habil. dr. Eugenijus Ušpuras pristatė tyrimus ir metodikas šalies energetinio saugumo vertinimui bei pateikė praktinius skaičiavimus, apibūdinančius Lietuvos energetinį saugumą ir galinčius palyginti rezultatus su kaimyninėmis šalimis. Pranešime buvo pabrėžta energetinio saugumo vertinimo svarba šaliai, išryškinti pagrindiniai vertinimo niuansai.

2017 m. gruodžio 20 d. Kijevo Energo kompanijos patalpose konferencijos dalyvių pageidavimu organizuotas papildomas ir detalesnis susitikimas su energetikos įmonių vadovais, technikos direktoriais ir vyriausiais inžinieriais dėl Lietuvos energetikos instituto mokslininkų sudarytų metodikų ir jų pritaikymo Ukrainos energetikos sektoriuje. Šio susitikimo metu taip pat buvo pristatytas „Open R&D Lietuva“ tinklas.

LEI Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vadovas dr. Arvydas Galinis pristatė energetikos sektoriaus plėtros ir jo įtakos šalies ekonomikai tyrimus ir modeliavimo metodikas. Pristatytos energetikos sektoriaus analizės metodikos ir gauti rezultatai sulaukė didelio susidomėjimo, plačiai diskutuota apie LEI naudotų metodikų aktualumą ir jų taikymą.

Konferencija organizuota įgyvendinant projektą „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP II)“. Projekto tikslas – skatinti atvirą prieigą prie tyrimams reikalingų paslaugų ir MTEP rezultatų mokslo ir studijų institucijose (MSI) bei plėsti „Open R&D Lietuva“ atviros prieigos centrų tinklo tarptautiškumą.