BDAR
gdpr

Lietuvos verslo ir mokslo atstovai kviečiami į individualius mokymus

Data

2022 01 12

Įvertinimas
1
alejandro-escamilla-y83Je1OC6Wc-unsplash.jpg

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) atstovus, mokslininkus ir tyrėjus kviečia dalyvauti nuotoliniuose individualiuose mokymuose, kurių tikslas – Lietuvos dalyvių teikiamų paraiškų programos „Europos horizontas“ kvietimams kokybės užtikrinimas. Mokymai vyks sausio-vasario mėn.

Europos inovacijų tarybos (EIC) konkursai yra vieni aršiausių 2021–2027 m. Europos Sąjungos (ES) daugiametės bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe) kvietimuose, nes sulaukia didelio pareiškėjų dėmesio dėl siūlomų lanksčių finansavimo derinių ir apimčių.

Europos inovacijų aplinkos (EIE) konkursai užtikrina veiksmingą Europos inovacijų tarybos (EIC) veiklos rūšių papildomumą, ypatingą dėmesį skiriant jungtims su novatoriais visoje ES bei sinergijai su ES valstybių narių ir „Europos horizontas“ asocijuotų šalių vykdomomis veiklomis bei privačiomis iniciatyvomis, remiančiomis visų rūšių inovacijas.

Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT) yra unikali ES iniciatyva ir viena iš „Europos horizontas“ programos dalių, siekianti gerinti ES inovacinius pajėgumus ir veiklos rezultatus, pasitelkus žinių trikampio – švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų integravimą.

Pagalbą ir kokybiškų paraiškų rengimo procesą užtikrina Europos Komisijos sukurtas nacionalinių kontaktinių atstovų (angl. National Contact PointsNCP) tinklas, kurio tikslas yra teikti kvalifikuotą pagalbą programos dalyviams ir pareiškėjams visais esminiais klausimais. NCP savo veikloje vadovaujasi minimaliais standartais ir pagrindiniais principais „Europos horizontas“ programos NCP sistemai sukurti (angl. Minimum standards and Guiding principles for setting up systems of National Contact Points (NCP systems) under Horizon Europe). Programos „Europos horizontas“ MITA kontaktinius asmenis galima rasti čia.

Nacionalinių kontaktinių atstovų  pagrindinė funkcija neatlygintinai suteikti praktinę informaciją ir pagalbą visais atstovaujamos tematikos klausimais, ypatingą dėmesį skiriant klientų konsultacijoms pasirenkant tinkamiausią kvietimą ir projekto tipą, mokymui, kaip parengti kokybišką paraišką ir paraiškų išankstinio vertinimo (angl. proof reading) paslaugai – kaip patobulinti Lietuvos koordinatoriaus parengtą paraišką prieš pateikiant Europos Komisijos ekspertams).

Mokymų pradžia – sausio 18 d. Dalyviai individualų mokymo laiką turi susiderinti iš anksto nurodytu telefonu arba el. paštu. Daugiau informacijos ir mokymų planas.