BDAR
Close

MITA kviečia dalyvauti Bendriems Europos interesams svarbių projektų sveikatos srities projektų atrankoje

Data

2022 03 14

Įvertinimas
0
national-cancer-institute-s9WLlvDlbx4-unsplash.jpg

Biotechnologijų ir gyvybės mokslų sektorius yra vienas sparčiausiai augančių ir produktyviausių ekonomikos sektorių Lietuvoje. Atsižvelgdama į tai, Ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijavo atranką į Bendriems Europos interesams svarbius sveikatos srities projektus (BEISP HEALTH). Atranką nacionaliniu lygiu organizuoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) ir įmones, kuriančias inovacijas sveikatos srityje, iki kovo 23 dienos kviečia teikti paraiškas ir dalyvauti kituose atrankos etapuose Europos lygmeniu ir, sėkmės atveju, gauti finansavimą jų įgyvendinamiems projektams. 

Bendriems Europos interesams svarbūs projektai – tai didelio masto proveržio inovacijų ir infrastruktūros projektai, strategiškai svarbūs skatinant tvarų Europos Sąjungos augimą, turintys didelį poveikį Europos žaliajam kursui, skaitmeninei strategijai, naujam žiedinės ekonomikos veiksmų planui arba ES tikslui iki 2050 m. tapti neutralia klimatui. Paprastai tai yra projektai, skirti pašalinti dideles rinkos nepakankamumo arba sistemines problemas, kuriems kitų priemonių nėra. Tokių projektų nauda negali apsiriboti viena įmone ar sektoriumi. Ji turi būti reikšminga ir pritaikoma visos Europos Sąjungos ekonomikai ar visuomenei.  

MITA skelbiamas kvietimas teikti paraiškas yra skirtas juridiniams asmenims arba jų konsorciumams, vystantiems vaistų ir (arba) vaistinių preparatų bei jų gamybos technologijų ekologijos inovacijas, antimikrobinio atsparumo ir retųjų ligų inovacijas, taip pat inovacijas sprendžiant naujas grėsmes sveikatai, remiantis Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija (angl. Health Emergency Preparedness and Response Authority – HERA) bei inovacijas ląstelių ir genų terapijos vystymo, įskaitant gamybos procesus ir technologijas, srityse.

Įmonės, teikiančios paraiškas, turi nurodyti projekto indėlį, siekiant bendrų strateginių Europos Sąjungos politikos tikslų. Pareiškėjai privalo aprašyti planuojamus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) dalis ir pirmojo pramoninio diegimo etapus. Pareiškėjai turi parodyti, kad projektas skiriasi nuo modernaus lygio įprastai naudojamų technologijų bei pateikti numatomų teigiamų žinių ir technologijų sklaidos priemonių aprašymus. 

Vieno BEISP HEALTH projekto vertė turi būti ne mažesnė nei 5 000 000 (penki milijonai) eurų. Projekto įgyvendinimui numatytas nuosavas finansinis indėlis turi sudaryti ne mažiau nei 50 proc. projekto vertės. Teikiant informaciją apie finansavimo trūkumą (angl. funding gap) pareiškėjas privalo įrodyti, kad rinkos sąlygomis projektas negali būti finansuojamas ar įgyvendintas be papildomo valstybės finansavimo. Tai yra, atsižvelgiant į techninę ir ekonominę riziką, pareiškėjas turi pagrįsti finansavimo trūkumą, patvirtinantį valstybės pagalbos poreikį ir tinkamumą.

Atkreiptinas dėmesys, kad MITA įgyvendina atranką, pagal kurią finansavimas nėra skiriamas. Visi nacionaliniu mastu atrinkti pareiškėjai į jį galės pretenduoti tik sekančiuose atrankos etapuose, kurie vyks Europiniu lygmeniu.   

Projekto paraiškų laukiama iki 2022 m. kovo 23 d. Dalyvauti tolesnėje BEISP HEALTH projektų atrankoje projektų sąrašas bus paskelbtas MITA interneto svetainėje.

Projektų įgyvendinimo sąlygos pateikiamos kvietime, kurį rasite čia.  

Turinčius klausimų, kviečiame kreiptis į MITA MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėją dr. Liną Kisielę el. p. [email protected] arba tel.: +370 600 45965.