BDAR
Close

MITA kviečia mokslininkus ir tyrėjus vykti į stažuotes ir 2018 metais

Data

2017 12 13

Įvertinimas
0
2017-12-13.jpg

MITA kviečia mokslininkus ir tyrėjus vykti į unikalias stažuotes 2018 metais ir kelti su MTEPI paslaugų teikimu bei jų rezultatų komercinimu susijusią kvalifikaciją Europos Sąjungos valstybėse narėse esančiose mokslo ir studijų institucijose, tyrimų centruose ar įmonėse.

2017 metais jau šia galimybe pasinaudojo 14 mokslininkų iš Lietuvos. Jie turėjo galimybę lankytis Fraunhoferio institute (Štutgarte, Vokietijoje), Leipcigo universitete (Vokietijoje), regeneracinės medicinos įmonėje „The Cell Factory“ (Belgijoje), Helsinkio universitete (Suomijoje) ir kitur.

Numatyta, kad stažuotės terminas turi būti ne trumpesnis kaip 28 dienos ir ne ilgesnis kaip 100 dienų, tačiau nuo šiol stažuotė gali būti skaidoma ir dalimis. Kiekviena stažuotės dalis negali būti trumpesnė kaip 14 dienų, o pertrauka tarp stažuotės dalių negali būti trumpesnė kaip 7 dienos ir ilgesnė kaip 42 dienos. Stažuotės metu stažuotojui pasinaudojus teise daryti pertrauką (-as), jam bus kompensuojamos kelionės išlaidos pagal fiksuotuosius įkainius, numatytus mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje (aktualioje redakcijoje).

Ši veikla vykdoma pagal MITA vykdomą ES projektą „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga - MITAP II“.